Page 24 of 25

Posted: Sun Feb 21, 2010 8:15 pm
by Advertising

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Sun Feb 21, 2010 8:15 pm
by Kalin
Благодаря за информацията, не е проблем и да разберем програмата след като се върнеш от турнира :) Разбира се че колегите ти са добре дошли тук, както и всеки.

Posted: Tue Feb 23, 2010 9:00 pm
by Advertising

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Tue Feb 23, 2010 9:00 pm
by Boris
Предвид че все още ги няма на сайта (макар и по обективни причини) решенията на УС от 17.2 ,
ще спомена това ,което определих в предишен пост като "много положително" .
Създава се фонд "Талантливи деца" и се отпуска начална сума по него . Това е по лична
инициатива на Стефан Сергиев. Идеята е най-добрите да се подпомагат с турнири и/или
треньори. Мисля ,че подобно нещо трябва да се аплодира и от най-големите скептици
към дейноста на БФШ. А вече кои деца ще бъдат определени за най-перспективни е друг
въпрос ,но самото наличие на такъв фонд е отлично.

Posted: Tue Feb 23, 2010 10:07 pm
by Advertising

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Tue Feb 23, 2010 10:07 pm
by Kalin
Това звучи много добре и искрено се надявам, че нещата ще потръгнат. Засега ще изчакам да видя всички идеи написани ясно, след което ще кажа ако мога да помогна с нещо.

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Sun Feb 28, 2010 3:03 pm
by sirkov-L
От съобщеното от Чаталбашев досега най-добро впечатление ми направи становището му, че по презумпция младите играчи трябва да се изграждат в клубовете (защото в предишни дискусии по тази тема тук с твърда убеденост бяха изказвани и едни съвсем противоположни мнения, които напълно отхвърляха всякаква роля на клубовете в изграждането на младите играчи).

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Sun Feb 28, 2010 8:59 pm
by Kalin
Аз не съм останал с такова впечатление, напротив Фонд за талантливи деца ми звучи доста надклубно (и хубаво разбира се) :)

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Mon Mar 01, 2010 1:31 pm
by sirkov-L
Калине, не се прави, че не разбираш за какво става въпрос :-)
Колкото и да не ти харесва, в мнението си от Tue Feb 16, 2010 10:56 pm
Борис Чаталбашев съвсем ясно е написал:
"Основния проблем в България е лошото положение на клубовете ,където по презумпция трябва да се изграждат
младите играчи."

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Mon Mar 01, 2010 7:36 pm
by Kalin
Е по презумпция съм съгласен, ама реално... :)

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Fri Mar 26, 2010 9:21 pm
by Boris
От решенията на УС на БФШ от 19.3. :
"7.4.1.Приема на първо четене Програма за развитие на детско – юношеския шахмат „Албена – 2011”.

7.4.2.Възлага на Живко Жеков и Петър Великов да обсъдят програмата с треньорите от шахматните клубове по времето на Държавните индивидуални първенства за юноши и девойки до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години от 27 март до 4 април 2010 в Пловдив и да я предложат на следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат за утвърждаване."
Аз отдавна исках да публикувам програмата, но не беше редно - първо УС трябваше да се запознае с нея. Сега, когато и без това са решили да има
допълнително обсъждане (и възможни изменения) , го правя. Иначе е ясно, че нещата стават бавно, но нормално е предстоящият мач да взима
цялото внимание и управленски ресурс. Все пак неговото значение е огромно , дано Топалов да успее.
Ето и програмата:

Програма
за развитие на детско-юношеския шахмат
“Албена 2011“Програмата се създава с идея подобряване на работата с подрастващите,
а основна цел е много по-добро представяне на ЕП в Албена 2011г. , както естествено и на всички бъдещи първенства. Тя е наложителна както за да се систематизират предложенията от работната среща на треньорите от 18.12.2009г., така и от наскоро проведеното съвещание между МФВС и спортните федерации.На него са обсъждани точно проблемите в детско-юношеския спорт и начинът на подбор и селекция на перспективни състезатели.
Програмата е продиктувана от моментната ситуация ,т.е. мерките и решенията в нея имат по презумпция временен характер. Същевременно някои от тях са универсални и биха могли да бъдат в основата на по-глобална стратегия за развитието на шахмата в България.
Решенията са както от спортно-методически ,така и от административен характер.


Развитието на детско-юношеския шахмат трябва да е в две направления-I. Масовост и популяризиране на играта
II. Подпомагане усъвършенстването на най-добрите юноши и девойки.

I. Ясно е,че колкото повече състезатели се включват в системата на държавните първенства ,толкова по-силни са обективно медалистите и шампионите ,т.е. масовостта и конкуренцията са важен фактор.По този въпрос мерките са следните:
1)Да се инициира среща между д-р Стефан Сергиев , Радислав Атанасов и представители на МОМН. Идеята е да се положат всички усилия за влизане на шахмата като СИП в училищата. Освен това могат да се разгледат и други въпроси като кандидатстването на клубовете по различни програми на МОМН ,достъпа на треньори до училища за сеанси и презентации да е с подкрепа на министерството, взаимодействието БФШ, МОМН и кметовете на общини и т.н. Особено трябва да се помисли за работа в детските градини.
2)Да се направи брошура за разпространение в училищата с кратко описание предимствата на шахмата.В нея да има снимки на световните ни шампиони Стефанова и Топалов.Желателно е брошурата да се направи от PR специалист с познания за играта и да се предостави безплатно на клубовете развиващи активно детско-юношески шахмат.
3)Да се улесни участието на колкото е възможно повече деца на държавните индивидуални и отборни първенства.Предвид,че разходите често затрудняват родителите, да се избира почти винаги най-евтината оферта.
4)Да се увеличи сътрудничеството между БФШ и Националната детска шахматна фондация „Морско конче“ по общи инициативи.

II. По въпроса за високото спортно майсторство трябва да се подходи от
ситуацията в момента – тя е много лоша, особено при по-големите. За много от най-силните ни състезатели дори и международните първенства са се превърнали в 'шахматен туризъм'.
Но много по-важно и неприятно е положението на клубовете.В много малко от тях има треньори за високо ниво,което е и обяснимо предвид техните бюджети. А малко са и като цяло клубовете,развиващи системна дейност с подрастващите – те са изброени в Отчетния доклад на д-р Сергиев. Новите, макар и правилни промени в системата на зоновите първенства, допълнително усложняват финансово тяхната дейност.
Мерките по тези две направления са следните:
1)Да се състави списък с най-перспективните деца след завършване на държавните индивидуални първенства.Той да се направи от авторите на настоящата програма заедно с останалите членове на комисията ДЮШ.
Очаква се всички от тях да присъстват на ДИП в Пловдив.
Принципите са:
а) Резултати и шахматно майсторство ,талант .
б) Отношение на състезателят към шахмата. Когато някои юноши и девойки нямат желание да се усъвършенстват , те действат демотивиращо и на другите участници в лагер-школите или СП и ЕП. За оценка на този и
следващия показател много се разчита на обективноста на личния/клубния треньор.
в) Отношение на родителите. Практиката в световен мащаб показва, че често това е решаващо при формирането на младия играч.
Разбира се този подход не е идеален, допуска в голяма степен субективизъм. Но чисто формалния подход при съставяне на школите например, от медалистите от ДИП ,не е добър в момента по гореизброените причини.
2)От споменатия списък се комплектуват школите ,а за някои състезатели от него се предвижда и допълнително стимулиране – турнир/и/ в България или спомагателни занимания с квалифициран треньор. Последните могат да бъдат и чрез Интернет ,в случая предлагаме гм Вл.Димитров .
Допълнителното поощряване на състезатели се онася за онези,които наистина се открояват у нас, и доближават до европейското и световно ниво.Много се надяваме това да е един от стимулите за нашите представители на СП и ЕП ,защото най-вече резултатите от тях ще се взимат под внимание. Препоръчваме и треньорска помощ за перспективни деца ,нямащи възможност за такава в населеното място.
Това ще става по учредения от УС на БФШ на 17.2. 2010г. фонд „Талантливи деца“.
3)Школите да се провеждат два пъти в годината под ръководството,както и досега ,на гм Петър Великов и мс Живко Жеков. Новото е да има задания в периодите между тях, особено коментиране на собствени партии. Да се следи за изпълнението им чрез Интернет, евентуално да се помага.
4)Периодично да се разговаря с родителите на децата от споменатата група. Те, по презумпция, не са компетентни в специфична област като шахмата ,но главните решения се взимат от тях. Да им се обяснят основни моменти в тренировъчния процес , какво се очаква от състезателите по време и между турнирите. Особено това е наложително преди СП и ЕП , за да се избегнат проблемите от последното СП, засегнати от гм Великов. Добро описание на голяма част от тях е дал и мм К.Каракехайов за „Шах в училище“ .
5)Със съдействието на гореспоменатите специалисти да се направи препоръчителен списък на литература и софтуер. БФШ да подпомага треньори, състезатели и родители в тяхното набавяне. Дори да настоява добри педагози,но със слаби шахматни познания да търсят помощ.Ако е необходимо и да се преиздадат някои от помагалата на български.
6)Одобряваме формата на първенствата до 20г. , спомагащ за вдигане тяхното ниво и участието на по-млади състезатели в тях. Но в световен мащаб се поставя под съмнение тяхната целесъобразност. Шахматния елит постоянно се подмладява и най-добрите обикновено игнорират СП до 20г. За това препоръчваме и в бъдеще да не изпращаме представители на СП – пътните разходи често са големи, а и едва ли можем да разчитаме на класиране дори в първите 50.
7)Подкрепяме предложението на д-р Сергиев от Отчетния доклад за намаляване на местата носещи точки от държавните първенства. Смятаме, че вместо 16 те трябва да са 8, като точките естествено не се губят, а се прехвърлят към тези 8. Така се стимулират клубовете създаващи по-силни състезатели.
8)Със същата цел е идеята БФШ да поема разходите на отборите шампиони до 12 и 16г. Това е желателно да стане още на предстоящите първенства в Старозагорските минерални бани. Детските клубове е логично да имат поне малка част от привилегиите на „големия шах“. А от следващата година задължително трябва да се промени системата на точкуване за ДОП. Сега тяхната тежест е малка ,а те са основния разход на клубовете .
9)Да се стимулират еднократно финансово в края на годината трима най-добри треньори в България, като се взимат под внимание само ДИП, ЕП, СП. Факторите за ДИП– брой състезатели, призьори, медалисти и шампиони, без тези от ускорения шах и блица. За треньор на даден състезател се приема този,който го е тренирал поне последните 2 години.Формален подход, с ясни критерии, за съжаление, отново е невъзможен. Ако даден клуб,дадена година привлече най-добрите юноши и девойки, това не значи ,че треньорът ще може да си припише техните успехи. Стимулирането на и без това малкото способни треньори у нас, е от компетенцията само на УС, без предложение от комисия ДЮШ ,поради възможен конфликт на интереси. Тя трябва да представи единствено математическото сумиране на резултати от първенствата.
10)Приветстваме усилията на БФШ да има богат календар от детски състезания. Но главно трябва да се набляга на тези с нормална или близка до нея контрола .


Разбира се, настоящата програма не е идеална, а едва ли може да има такава при текущи процеси със сложни взаимовръзки. Има и проблеми от главно социален и икономически характер.
Но все пак вярваме ,че нейният принос в развитието на детско-юношеския шахмат ще е огромен!

Съставил от името на комисия ДЮШ: гм Борис Чаталбашев19.2.2010г.
София

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Sat Mar 27, 2010 1:37 pm
by Kalin
Прочетох много хубави идеи в написаното, в момента нямам време да коментирам всичко, но ще обсъдим нещата на ДИП :)

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Wed May 12, 2010 6:14 pm
by atakurt
Борка, Сергиев бълва програми след програми. Прочети му старите такива - все пак е начело на БФШ от около десетилетие (като шеф или зам-шеф).
Резултати няма и няма и да има, докато Сергиев е начело на БФШ.
Не го ли разбра?

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Thu May 13, 2010 5:29 pm
by Xektor23
Радислав Атанасов и представители на МОМН. Идеята е да се положат всички усилия за влизане на шахмата като СИП в училищата

хаххахахахахах е тва няма да стане в близките 10 години.То в някой по математика няма.

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Sat May 22, 2010 1:20 pm
by Boris
В близко бъдеще вероятно ще изтрия профила и постовете си.Така че ако някой има въпроси по програмата,
да ги задава.Или ако иска да си я копира,защото и тя ще изчезне от форума.Програмата,публикувана тук,
вярно не е окончателния вариант,но разликата с него са само дребни стилистични неща,които коригирах
преди време.Ще се постарая да отговоря на всички ваши въпроси,само докато играя ДОП и опена в Албена
вероятно ще има забавяне на моите отговори.За което се извинявам предварително.
Като цяло мисля,че ако БФШ изпълни и 50% от написаното ще е значим успех и ще оправдае усилията по
създаването и.

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Sat May 22, 2010 1:45 pm
by Kalin
Никак няма да ми е приятно, ако един от малкото разумни и балансирани хора тук напусне форума. Обаче го разбирам, защото не е приятно постоянно да търпиш незаслужени крайни забележки, когато само се опитваш да помогнеш. По този случай съветвам някои хора малко да охладят страстите, за да не се наложи пак да раздавам временни банове. В правилата на този, както и на всеки форум са забранени личните нападки, каквито се появиха в другата тема.

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Sat May 22, 2010 2:01 pm
by Boris
Благодаря на Калин за подкрепата.Но не съм от малкото разумни хора ,напротив ,във форума повечето
са такива.Просто не всички от тях са особено активни с мнения.

Re: За развитието на детско-юношеския шах в България

PostPosted: Sat May 22, 2010 4:10 pm
by Nikola
Kalin wrote:Никак няма да ми е приятно, ако един от малкото разумни и балансирани хора тук напусне форума. Обаче го разбирам, защото не е приятно постоянно да търпиш незаслужени крайни забележки, когато само се опитваш да помогнеш. По този случай съветвам някои хора малко да охладят страстите, за да не се наложи пак да раздавам временни банове. В правилата на този, както и на всеки форум са забранени личните нападки, каквито се появиха в другата тема.


Участието на гм Чаталбашев е много важно за този форум. Аз лично чета неговите мнения с интерес и по тях се информирам за плановете на хората във федерацията, които работят за шаха в България. Със сигурност има много хора, които не се включват в дискусиите, но четат.