Page 1 of 1

Posted: Sat Mar 24, 2012 2:30 pm
by Advertising

Продавам "Мои 60 паметни партии" на Фишер

PostPosted: Sat Mar 24, 2012 2:30 pm
by Teodor Penev
Продавам "Мои 60 паметни партии" на Фишер, "Моя система" на Нимцович, "Александър Алехин" - двата тома от Котов, както и други шахматни книги.