Page 1 of 1

Posted: Fri Apr 12, 2013 4:33 pm
by Advertising

Търся да назнача треньор по шах. Най-добрите условия у нас!

PostPosted: Fri Apr 12, 2013 4:33 pm
by atakurt
Приятели, има много шахматни треньори в България, които влачат мизерно съществуване.
Имам вече възможност и обявявам конкурс за треньор по шахмат, като предлагам най-добрите условия, които съществуват в България след закриването на шахматните школи в началото на 1993 г. с печално известното ПМС.
Който желае подробности, да ми пише на известния имейл atakurt@abv.bg , а основните условия са:
Месторабота - Пловдив.
Работно място - един пълен щат с тенденция за още един пълен щат. Има възможност, при желание на треньора, да бъде назначен и на непълен щат.
Трудов договор съгласно Кодекса на труда.
Базата - зали, маси, столове, шахове, часовници, лицензирани учебници и друг инвентар е осигурена от мен.
Работно време - плаващо, треньорът сам си го определя - може да е в събота или неделя.
Продължителност на работната седмица - около 20 (двадесет) учебни часа (всеки от които е по 40 минути) или общо - около тринадесетчасова работна седмица!!
Платен годишен отпуск - около два месеца и половина годишно (ако се разбие работното време средногодишно, то работната седмица е само ДЕВЕТЧАСОВА)!
Брутна заплата - от 400 до 800 лева, в зависимост от образование, квалификация, трудов стаж, научни и други звания. Заплатата се увеличава постоянно с адекватен коефициент при увеличаване на МРЗ. Отделно от това, всяка година заплатата се увеличава с поне по един процент.
Данъци - 10 % плосък данък, съгласно ЗДДФЛ.
Осигуровки - пълни, не са включени в заплатата, а ги давам отделно.
Премии - има при реализирани успехи, обикновено - поне по една допълнителна годишна заплата.
Командировки - при реализирани успехи (за времето в командировка върви трудовият стаж и заплатата, като се заплащат и допълнителни суми).
Допълнителни възнаграждения - при провеждане на шахматни турнири като съдия или организатор.
Трудов и осигурителен стаж - пълен, педагогически, с възможност за ранно пенсиониране при желание, валиден за учителски стаж.
Основна длъжностна характеристика - треньорът трябва да провежда занятия по шахмат, съгласно изискванията на просветното министерство и на БФ Шахмат. Длъжен е сам да подбере своите ученици за работа с тях.
За пълна заплата са необходими 4 или 5 групи (в зависимост от редица показатели, които е трудно да се опишат тук) с минимален брой от 12 деца в група (занятията може да се провеждат и с подгрупи, като се разбие основната група на по-малък брой деца). Няма ограничения за възрастта на учениците, но те задължително трябва да са записани за редовно обучение в детски градини или в средни учебни заведения на територията на Община Пловдив. При недостиг по тези показатели заплатата е непълна, като е реципрочна на броя на учениците и групите.
Срок на конкурса - до набиране на двама желаещи кандидати, отговарящи на изискванията по-горе.

88!