Означения в шаха.

Ако не сте наясно с тази игра, тук е мястото да зададете въпрос, да обсъждате Топалов и Крамник, да си уговорите срещи по интернет и с една дума - да се забавлявате :)

by Advertising on Tue Nov 04, 2008 3:02 am

Advertising
 

Re: Означения в шаха.

Postby tkpopov on Tue Nov 04, 2008 3:02 am

МАЛКА ЛЕКЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО НА ШАХМАТНИТЕ ПАРТИИ

В шахмата всяка фигура и поле си има условно обозначение, а всяка фигура си има свой инициал. Следователно ясно е, че може да се запише всяко движение на която и да е фигура, т.е. всеки ход и разбира се - цяла игра. Или пък да се разчете написана шахматна партия. Независимо, че повечето от вас знаят инициалите на фигурите, аз пак ги давам тук, плюс някои други условни знаци.

1.Български инициали на фигурите:
Ц - Цар;
Д - Дама;
Т - Топ;
О - Офицер;
К - Кон

2. Руски инициали на фигурите:
Кр - Корол (Цар)
Ф - Ферзь (Дама)
Л - Ладьа (Топ)
С - Слон (Офицер)
К - Конь (Кон)

3. Немски инициали на фигурите:
K - König (Цар)
D - Dame (Дама)
T - Tour (Топ)
S - Springer (Кон)

4.Английски и световно приети инициали на фигурите:
K - King (Цар)
Q - Queen (Дама)
R - Rook (Топ)
B - Bishop (Офицер)
N - Knight (Кон)

5.Условни знаци използвани в партиите:

+ - Шах
++ - Двоен шах
Х - (в някои учебници се използва "#") - Мат
: - (в някои учебници се използва "Х") - Вземане
! - Добър ход
!! - Великолепен ход
? - Слаб ход
?? - Много слаб ход
~ - Свободен ход
= - Равна игра
┴ - Белите са явно по-добре
╧ - Белите са малко по-добре
┬ - Позицията на черните е явно по-добра
╤ - Черните имат малко преимущество
0-0 - Рокада
0-0-0 - Голяма рокада

6.Записване на партии. Местенено на фигура се записва по следният начин:

А) Най-напред се записва кой пореден номер има този ход (1,2,3,4, и т.н.);
Б) След това следва инициалът на фигурата, която се играе, като при записване движението на пешките, буквата "п" се изпуска;
В) Означава се полето, на което се намира фигурата;
Г) Следва тире (-), което означава, че фигурата не взема или двоеточие (хикс)- означава вземане;
Д) След тирето или двоеточието (хикса) се пише полето, на което отива фигурата.

Така например с 1.Кg1-f3 означаваме, че със своя първи ход белите играят царския кон от полето g1 и го преместват на полето f3. В партията ходовете на белите и отговорите на черните се записват под един пореден номер. Ето защо, ако черните в отговор на белите преместят своята пешка пред дамата през едно поле напред, този ход и хода на белите ще запишем по следния начин:
1.Кg1-f3 d7-d5.

Ако след това на втория ход белите играят пешката от полето c2 на полето c4 и черните отговорят със своята пешка от c7 на полето c6 - тези ходове записваме така:

2.c2-c4 c7-c6

Може да записваме и съкратено, като изпуснем знака, откъде вземаме фигурата (къде се намира тя, ние знаем) означаваме само поредния номер, началната буква (инициала) на фигурата, която играем и полето, на което се поставя фигурата. Този начин на записване се нарича съкратена нотация.
Горните два хода съкратено ще запишем така:


1.Кf3 d5
2.c4 c6

Значи вместо 1.Кg1-f3 пишем само Кf3, т.е. на полето f3 може да отиде само конят, който се намира на полето g1. Когато на едно поле могат да отидат две еднакви фигури (например два коня), единият от които се намира на полето g1, а другият на полето e1, за да означим кой от тях ще играем на полето f3 пишем Кef3 или Кgf3. Ако пък конете се намират на полетата g1 и g5 - пишем К1f3 или К5f3.
Вземането, както вече казахме, означаваме с двоеточие ("Х"). Записаният ход Оf1:c4 (Оf1xc4) означава, че с офицера от f1 вземаме фигурата, която се намира на полето c4. Съкратено това ще запишем така О:c4 (Оxc4). Когато пешка взема друга фигура, съкратено ходовете се записват, като се пишат само вертикала, на който се намира вземащата пешка и фигурата, която се взема от същата пешка. Например имаме бяла пешка на вертикал d и черна на вертикал e и бялата взема черната. Съкратено хода го пишем de.

Необходимо е много добре да се усвоят и двата начина за записване. Само когато това стане, шах-любителят ще може да пристъпи към изучаване на шахматната теория. За него ще се открият възможностти да ползва шахматните учебници или на други шахматисти партии. Той става шахматно грамотен.


7.Записване при вземането "ан-пасан".

Да си представим че на шахматната дъска имаме бяла пешка, която се намира на полето g2 и черна пешка, която се намира на полето h4. Белите играят g2-g4. Ако черните желаят могат да вземат бялата пешка чрез "ан-пасан" и да поставят своята пешка на полето g3 (като че ли белите са играли g2-g3, а не g2-g4). Ходовете ще напишем така:
1. g2-g4 h4:g3 (h4xg3)

Т.е. досега няма измислено точно означение на вземането "ан-пасан".

Край на лекцията!

Ако тази информация не ви задоволява, ви препоръчвам да отидете в Pearl City Dim Sum и да си поръчате топла супа от пилешки бутчета. :D
Last edited by tkpopov on Fri Sep 11, 2009 3:27 am, edited 1 time in total.
User avatar
tkpopov
Дама
 
Posts: 215
Joined: Mon Sep 29, 2008 11:37 pm
Location: БУРГАС

by Advertising on Tue Nov 04, 2008 4:28 am

Advertising
 

Re: Означения в шаха.

Postby Bobbylon on Tue Nov 04, 2008 4:28 am

На английски топ/тур е Rook, откъдето идва неговият инициал R.
tkpopov wrote:7.Записване при вземането "ан-пасан".
...
Т.е. досега няма измислено точно означение на вземането "ан-пасан".

Както вече написах, такова означение има:
Bobbylon wrote:За пешка се пише полето, на което се премества.
"de", "d:e5", "dxe5" са еквивалентни означения на взятие (в случая на пешки).
Взимане ан пасан (en passant) се означава например по следния начин: "exd6 e.p.", "gxf3 e.p."
В случай, че две различни фигури от един вид (топ или кон) могат да бъдат преместени на дадено поле, се уточнява коя от тях се мести, като се указва и полето (или за кратко просто хоризонтала или вертикала), от което стартира фигурата. Примери: Rad1, Rfe8, R3xg7+, Nbd7, Nge2, R6d2.
Превръщането на пешка във фигура, при достигане на крайна линия се означава например така: h8=Q, c1=R#, c8=N+.

Бих могъл да допълня, че освен допълнителнителните символи след ходовете - обикновено при коментирани партии (анотации) - "?" грешен ход, "??" груба грешка, "!" силен ход, "!!" гениален ход, се срещат и смесените символи "?!" ход, изглеждащ слаб, но заслужаващ разглеждане (изследване), както и "!?" на пръв поглед силен ход, водещ обаче до по-лоша позиция (съмнителен ход).
tkpopov wrote:5.Условни знаци използвани в партиите:
...
┴ - Белите са явно по-добре
╧ - Белите са малко по-добре
┬ - Позицията на черните е явно по-добра
╤ - Черните имат малко преимущество

Алтернативни на тези означения са:

"+'' и под него "-" (не се сещам как да го изобразя тук)
"+/-"
"-'' и под него "+"
"-/+"
"++" - печалба за белите
"--" - печалба за черните

Обикновено се използват при оценяване на позициите от шахматния софтуер.
Със знак "=", освен равна позиция, на бланките обикновено се означава и предложение за реми на някой от противниците - след дадения ход.
Освен това, за да сме изчерпателни, записването на ходовете на всяка партия завършва с резултата от нея: 1-0, 0-1 или ½-½ 8-)

И ако ми позволите една малка забележка. Не мисля, че смесването на два езика при означаването на ходовете е коректно:
tkpopov wrote:Така например с 1.Кg1-f3 означаваме, че със своя първи ход белите играят царския кон от полето g1 и го преместват на полето f3.
...
Записаният ход Оf1:c4 (Оf1xc4) означава, че с офицера от f1 вземаме фигурата, която се намира на полето c4. Съкратено това ще запишем така О:c4 (Оxc4).

Това е така, защото с английсото "К" се означава царят (King), а не конят, както е в случая. Би трябвало да се запише 1.Kг1-ф3, или 1.Ng1-f3, но не и 1.Кg1-f3! Подобна е ситуацията и с втория пример Bf1xc4 или Оф1хц4... ;)
User avatar
Bobbylon
Цар
 
Posts: 631
Joined: Wed Apr 16, 2008 3:16 am
Location: София

by Advertising on Tue Nov 04, 2008 1:14 pm

Advertising
 

Re: Означения в шаха.

Postby Kalin on Tue Nov 04, 2008 1:14 pm

Всъщност е обратното - !? е ход заслужаващ внимание, а ?! - съмнителен ход :) Благодаря ви за чудесните обяснения!
За съжаление вече почти не се занимавам с шах, но ще запазя изключително хубави спомени от периода, в който се занимавах! Шахът помага във всички аспекти на живота и шахматистите са много приятни хора :)
В момента се занимавам с Интернет маркетинг и оптимизация на сайтове и предлагам хубава възможност за допълнителни доходи, която може да разгледате.
User avatar
Kalin
Цар
 
Posts: 2364
Joined: Sat Feb 23, 2008 7:56 pm
Location: Sofia, BG

Previous

Return to Форум за начинаещи и любители

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest