Page 16 of 16

Posted: Tue Jul 14, 2009 11:29 am
by Advertising

Re: Логически задачи

PostPosted: Tue Jul 14, 2009 11:29 am
by Kalin
Това подозирам, че никой не знае отговора (това е четириетажна степен, нали?) :)

Posted: Tue Jul 14, 2009 2:07 pm
by Advertising

Re: Логически задачи

PostPosted: Tue Jul 14, 2009 2:07 pm
by atakurt
Аз го знам, ама няма да го кажа.

Posted: Tue Jul 14, 2009 10:28 pm
by Advertising

Re: Логически задачи

PostPosted: Tue Jul 14, 2009 10:28 pm
by PPanayotov
Да, никой във ВСЕЛЕНАТА не го знае - числото в скобите (в радиани) е изключително огромно и на практика представлява броя на значещите цифри след десетичната запетая на 2п (толкова радиана има в 360 градуса) - с такава точност трябва да се дели 10^10^10^10, за да намерите ъгъла и оттам - tg.

Re: Логически задачи

PostPosted: Tue Jul 14, 2009 10:40 pm
by atakurt
Уфффф! Не ме докачай на математика :)
Тази задача е решима за по-малко от ден. Ако ми се дадат 100 евро, ще ти намеря точния отговор. Сега само, от висините на дълбоката си шахмисъл, ще скицирам идеята (задачи от този род съм хрускал на младини за закуска):
Извършва се т. нар. "сравнимост" по mod "2.пи" между зададеното огромно число Х=10exp10exp10exp10 и ново, по-малко число У, чиито остатъци при делението на числото "2.пи" са равни. За това си има цял един раздел от "Теория на числата", третиращ тази материя. После се търси ново, по-малко число Z, по същия начин и т.н. чрез метода на "безкрайното спускане".
Въобще, е добре да се знае, че в математиката почти не останаха нерешени проблеми.

Re: Логически задачи

PostPosted: Thu Jul 16, 2009 10:02 pm
by PPanayotov
Това би свършило работа (пак не би) ако "пи" беше цяло число, а то, както може би знаете, е трансцедентно. Тъй че, волю-неволю, трябва да изчислите първите (10^10^10^10) значещи разряда на (1/2п) (пожелавам ви успех), за да се доберете до тези, които ви интересуват, а това е едно "маалко изкачване" преди "безкрайното спускане" - със сигурност няма да ви стигнат 100 евро да си покриете сметката за тока, пък и доста ще трябва да почакате - повече от един ден.

Или - излиза,че можете да решите за един ден изчислителна задача с произволно голяма сложност, което противоречи на моята религия.

А иначе исках просто иносказателно и лековато да подхвърля, че съществуват множество лесно дефинируеми проблеми, (почти) невъзможни за решение от практическа гледна точка.

Re: Логически задачи

PostPosted: Mon Aug 24, 2009 10:05 pm
by DASKALOV
Един човек попада на остров, чиито жители го карат да каже нещо. Ако не лъже - удавяли го. Ако лъже - обесвали го. Той казал нещо и те го оставили жив. Какво е казал?

Re: Логически задачи

PostPosted: Mon Aug 24, 2009 10:12 pm
by Nikola
DASKALOV wrote:Един човек попада на остров, чиито жители го карат да каже нещо. Ако не лъже - удавяли го. Ако лъже - обесвали го. Той казал нещо и те го оставили жив. Какво е казал?


"Ще ме обесите". :)

Re: Логически задачи

PostPosted: Tue Aug 25, 2009 2:44 pm
by DASKALOV
да, прав си.

Re: Логически задачи

PostPosted: Wed Sep 08, 2010 5:44 pm
by DASKALOV
Eдин цар докарал трима мъдреци в двореца си. Той имал 3 бели и 2 черни шапки. Завързал очите на мъдреците и им сложил по 1 шапка. След това им развързал очите. Те виждали шапките на другите, но не и своите. След като помислили малко, отгатнали, че и тримата носят бели шапки. Как са разбрали?