Page 1 of 1

Posted: Sat Jul 31, 2010 5:42 pm
by Advertising

http://nseuropa.com/MAIN.htm

PostPosted: Sat Jul 31, 2010 5:42 pm
by atakurt
Интересна информация има на http://nseuropa.com/MAIN.htm
Тя е повод за доста размишления и би ми било любопитно да я дискутирам с хора, интересуващи се и от гледната точка на осъдените в Нюрнберг ...