Page 1 of 1

Posted: Sat May 10, 2008 12:33 am
by Advertising

Търговище

PostPosted: Sat May 10, 2008 12:33 am
by Kalin
Всичко, което се отнася за шахматния живот в дадения град, клубове, регионални турнири, школи, тренировки - всичко :) Тук можете да обявявате всякакви шахматни прояви и да рекламирате дейността на клубовете си :)

Posted: Sun May 18, 2008 12:54 pm
by Advertising

Re: Търговище

PostPosted: Sun May 18, 2008 12:54 pm
by Kalin
Всичко за Шаха в Търговище събрано от Българската шахматна мрежа :)