Page 1 of 1

Posted: Wed Mar 19, 2008 3:37 am
by Advertising

Хасково

PostPosted: Wed Mar 19, 2008 3:37 am
by Kalin
Всичко, което се отнася за шахматния живот в дадения град, клубове, регионални турнири, школи, тренировки - всичко :) Тук можете да обявявате всякакви шахматни прояви и да рекламирате дейността на клубовете си :)

Posted: Sun May 18, 2008 12:37 pm
by Advertising

Re: Хасково

PostPosted: Sun May 18, 2008 12:37 pm
by Kalin
Всичко за Шаха в Хасково събрано от Българската шахматна мрежа :)