Page 1 of 1

Posted: Wed Mar 19, 2008 3:41 am
by Advertising

Перник

PostPosted: Wed Mar 19, 2008 3:41 am
by Kalin
Всичко, което се отнася за шахматния живот в дадения град, клубове, регионални турнири, школи, тренировки - всичко :) Тук можете да обявявате всякакви шахматни прояви и да рекламирате дейността на клубовете си :)

Posted: Sun May 18, 2008 12:41 pm
by Advertising

Re: Перник

PostPosted: Sun May 18, 2008 12:41 pm
by Kalin
Всичко за Шаха в Перник събрано от Българската шахматна мрежа :)