Page 1 of 1

Posted: Tue Oct 02, 2012 12:27 pm
by Advertising

УС на БФКШ утвърди гм Нинов за нацселекционер! А сега какво?

PostPosted: Tue Oct 02, 2012 12:27 pm
by atakurt
На 13. септември УС на БФКШ взе решение: "По т.8 УС утвърждава гм Николай Нинов за главен селекционер на България.".

Това е най-правилното решение на УС на БФКШ, взимано някога - УТВЪРЖДАВАНЕТО НА КАНДИДАТУРАТА НА ГМ НИНОВ! Възможно най-добрата кандидатура за този пост от всички желаещи кандидатствали е именно гм Николай Нинов!

Но от това решение измина повече от половин месец и е време УС да каже сега какво ще се прави, а именно:

КАК ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НАЦИОНАЛНИЯТ ОТБОР?