Page 1 of 1

Posted: Fri Mar 16, 2012 1:13 pm
by Advertising

Оптимална конфигурация при лимитиран РАМ?

PostPosted: Fri Mar 16, 2012 1:13 pm
by atakurt
Ако имам свободни Х (хикс) ГБ РАМ, то как оптимално мога да ги разпределя с цел анализ на дадена позиция в мултиплексен сървър с неограничен на брой ядра, неограничен на брой процесори и неограничен на брой инжини?
С други думи - какъв ЕДНАКЪВ хеш да сложа на всеки инжин, например при 6 ГХц, 8-ядрен физически и 16 логически и 73 ГБ свободни кое е по-добре: 32 МБ на няколко хиляди инжина, 2 ГБ на 35 инжина, 4 ГБ на 16 инжина или 8 ГБ на 8 инжина?