СПАРТАК (Пловдив)

Местата, където се играе и тренира шах.

by Advertising on Sun Aug 14, 2011 6:33 pm

Advertising
 

Re: СПАРТАК

Postby atakurt on Sun Aug 14, 2011 6:33 pm

29-ата изява на Клуба на народа е вече история: http://chess-results.com/tnr54636.aspx? ... turdet=YES
Президент на ШК "Спартак" - Пловдив - viewtopic.php?f=41&t=921 . Гений и единствен официален представител на опозицията в българския шахмат! Родният шахмат не се ръководи правилно и затова върви надолу вече девета поредна година. РАЗРЕШАВАМ ВИ ДА ГОВОРИТЕ ЗА МЕН ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАТЕ, ДОКАТО АЗ МОГА ДА ПРАВЯ ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ!
User avatar
atakurt
Цар
 
Posts: 914
Joined: Tue Mar 18, 2008 12:43 pm
Location: София

by Advertising on Tue Aug 16, 2011 11:02 pm

Advertising
 

Re: СПАРТАК

Postby atakurt on Tue Aug 16, 2011 11:02 pm

30-ата изява на Клуба на народа вече е история!
В изящното родопско градче Неделино проведохме симултанен сеанс на 20 дъски (при едно реми само с лидера на местния отбор).
Положихме основите на филиал на ШК "СПАРТАК" в Неделино с местен треньор.
Проведохме важни разговори на сходна тематика с водещите шахматисти от град Кърджали.
Осъществихме важни организационни обиколки из най-запустелите в шахматно отношение български области - Смолян и Кърджали.
Президент на ШК "Спартак" - Пловдив - viewtopic.php?f=41&t=921 . Гений и единствен официален представител на опозицията в българския шахмат! Родният шахмат не се ръководи правилно и затова върви надолу вече девета поредна година. РАЗРЕШАВАМ ВИ ДА ГОВОРИТЕ ЗА МЕН ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАТЕ, ДОКАТО АЗ МОГА ДА ПРАВЯ ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ!
User avatar
atakurt
Цар
 
Posts: 914
Joined: Tue Mar 18, 2008 12:43 pm
Location: София

by Advertising on Thu Aug 18, 2011 12:34 am

Advertising
 

Re: СПАРТАК

Postby chessamateur on Thu Aug 18, 2011 12:34 am

The first , the best
chessamateur
Пешка
 
Posts: 16
Joined: Tue Feb 08, 2011 1:15 am

Re: СПАРТАК

Postby atakurt on Thu Aug 18, 2011 6:16 pm

Днес Клубът на народа картотекира още няколко състезателя, с което на официалния сайт на БФШ заемаме четвърто място в България по брой на картотекирани състезатели - 37 човека.
А на стр. 286 - 288 от новия, 8-и брой на "Шахматна мисъл", има публикувана стабилна статия за един от турнирите на Клуба на народа - http://www.chessbg.com/chessbg_files/do ... 011-08.pdf
Президент на ШК "Спартак" - Пловдив - viewtopic.php?f=41&t=921 . Гений и единствен официален представител на опозицията в българския шахмат! Родният шахмат не се ръководи правилно и затова върви надолу вече девета поредна година. РАЗРЕШАВАМ ВИ ДА ГОВОРИТЕ ЗА МЕН ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАТЕ, ДОКАТО АЗ МОГА ДА ПРАВЯ ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ!
User avatar
atakurt
Цар
 
Posts: 914
Joined: Tue Mar 18, 2008 12:43 pm
Location: София

Re: СПАРТАК

Postby atakurt on Tue Aug 23, 2011 2:51 pm

Клубът на народа започва серия от турнири по спортен белот, които постепенно ще се обвържат в единна верига с турнирите по шахмат, бекгеймън и другите умствени игри.
Предлагаме за дискусия проекта за "Правилник на спортния белот", по който ще се провеждат състезанията.
Готови сме да приемем всяка разумна промяна в него.

_______________________________________________________________________
ПРАВИЛНИК НА СПОРТНИЯ БЕЛОТ
I. КЛАСИЧЕСКИ СПОРТЕН БЕЛОТ ЗА ЧЕТИРИМА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник е единственият задължителен правилник при игра на спортен белот в:
(1) Официални състезания, организирани от Секция „Спортен белот” към Шахматен клуб „Спартак” (Пловдив). Тогава рейтингуването е задължително.
(2) Неофициални състезания със запис на официална бланка на Секция „Спортен белот” към Шахматен клуб „Спартак” (Пловдив). В този случай, ако са налице условията на чл. 60 тук, то рейтингуването също е задължително.
Чл. 2. „Редовен състезател” е този участник в официални или неофициални състезания, при когото са налице едновременно следните условия:
(1) Заплатил е задължителната такса за участие в състезанието, ако има такава, съгласно регламента на състезанието.
(2) Притежава или има право да притежава валидна състезателна карта по спортен белот, издадена му по надлежния ред от Шахматен клуб „Спартак” (Пловдив).
(3) Не е лишен от състезателни права по спортен белот по реда на чл. 54 тук.
Чл. 3. Спортният белот се играе едновременно от два отбора от по двама състезателя със стандартна колода от тридесет и две карти, съдържаща по осем карти във всеки от четирите цвята. Рангът на цветовете в низходяща редица е: пики (♠), купи (♥), кари (♦), спатии (♣). Основната цел на спортния белот е отборът (двойката) да обяви чрез един от състезателите си определен контракт (договор) и да го изкара (да събере повече точки от тези на противника).
Чл. 4. „Козов цвят” е цветът, който е обявен при краен значещ договор, ако се играе на СПАТИЯ, КАРО, КУПА или ПИКА (независимо дали има или няма КОНТРА, съответно – РЕКОНТРА), като в този случай се казва, че се „играе на коз (боя; цвят)”. При игра на ВСИЧКО КОЗ (ВК) и четирите цвята са козови цветове. Рангът на силата на картите във всеки козов цвят в низходяща редица е: Вале, 9, Асо, 10, Рига (Поп), Дама, 8, 7. При игра на БЕЗ КОЗ (БК) или при игра на СПАТИЯ, КАРО, КУПА или ПИКА (но в трите „некозови цвята”), рангът на силата на картите във всеки цвят в низходяща редица е: Асо, 10, Рига, Дама, Вале, 9, 8, 7.
Чл. 5. Рангът на поредност за образуване на „поредни карти” – „терца” (точно три поредни карти от един цвят), „кварта” или „50” (точно четири поредни карти от един цвят), „квинта” или „100” (пет или повече поредни карти от един цвят) в низходяща редица е: Асо, Рига, Дама, Вале, 10, 9, 8, 7.
Чл. 6. Наличието на Рига и Дама от един цвят при игра на ВК или от козовия цвят при игра на боя се нарича „белот”. Това и е породило името на играта „спортен белот”, като „спортен белот” и „белот” са две различни понятия.
Чл. 7. Понятие за двубой и за дон:
(1) Един двубой се състои от подготовка за доновете и от донове. Броят на доновете или не е определен предварително (тогава се играе с предварително определена крайна граница и двубоят завършва, съгласно чл. 46 тук), или е определен предварително (тогава двубоят завършва с вписването на записа от последния дон в бланката).
(2) Регламентът на едно състезание може да определя и други дефиниции на понятията „двубой” и/или „край на двубоя”, но това трябва изрично да е вписано в регламента на състезанието.
(3) Един дон се състои от раздаване, анонсиране, разиграване и запис.
ПОДГОТОВКА ЗА ДОНОВЕТЕ
Чл. 8. Двойките за игра са или предварително определени като постоянни, или се сменят след определен брой донове.
Чл. 9. Местата за игра и двойките (ако не са постоянни) се определят по следния начин за всеки двубой поотделно (освен ако регламентът на състезанието не повелява друго):
(1) Състезателят с най-висок рейтинг (при равен рейтинг – намиращият се по-напред по азбучен ред на латиница на фамилията, а при ново съвпадение – и на малкото име и после – презимето) поставя с лицето нагоре на възможните четири места на игралната маса за присъствие (или игра) на състезателите четири карти – по една от всеки цвят, а с лицето надолу поставя в центъра на масата също четири карти – по една от всеки цвят.
(2) Последователно (по низходящ ред на рейтинга, съответно – по низходящ азбучен ред на фамилията, името и презимето) всеки си изтегля по една карта, като състезателят, поставил картите, изтегля последен своята карта (която е останала последна).
(3) Състезателите със срещуположни карти са в двойка и застават един срещу друг.
(4) Състезателят, изтеглил карта от цвета пика, е условен домакин (наричан тук „домакин”) и избира за себе си място за сядане. Партньорът му сяда срещу него. Двойката му е „двойка – условен домакин” (наричана тук „двойка-домакин”).
(5) Състезателят от срещуположната двойка, изтеглил карта с по-висок ранг по цвят, си избира едно от останалите две места за сядане, а партньорът му сяда срещу него. Двойката му е „двойка – условен гост” (наричана тук „двойка-гост”).
Чл. 10. Домакинът отговаря за точния и навременен запис върху бланката за игра. Той и води записа, освен ако с партньора му не се разберат друго. След определяне на двойките и местата за игра, домакинът попълва всички необходими данни в бланката. Тогава започва раздаването.
РАЗДАВАНЕ
Чл. 11. Раздаващ в първия дон е домакинът. Той взима специален чип, с който това се обозначава. Преди да започне раздаването, домакинът слага този чип пред състезателя, седящ му отдясно, който е раздаващ в следващия дон. След края на следващия дон процедурата се повтаря до края на двубоя в посока, обратна на хода на часовниковата стрелка.
Чл. 12. Всеки има право да разбърква картите, но е задължително това да става с лицето им надолу. Раздаващият има право да ги разбърква последен, като е длъжен да направи поне една и не повече от три розетки.
Чл. 13. След разбъркването раздаващият подава картите на състезателя отляво и той е длъжен да му сече картите. Забранено е картите да не се секат. След като картите са сечени и сечащият състезател не се докосва повече до тях, то се приема, че раздаването вече е започнало.
Чл. 14. Раздаващият разпределя картите последователно в посока, обратна на хода на часовниковата стрелка, с лицето надолу, в два или в три рунда, както следва:
(1) Първи рунд – по три поредни карти на човек, давайки ги една по една.
(2) Втори рунд – по две поредни карти на човек, давайки ги една по една.
(3) Трети рунд (след анонсирането, ако е имало значещ краен договор) – по три поредни карти на човек, давайки ги една по една.
(4) След това започва разиграването.
(5) Задължително е раздаващият да постави картите на достъпно разстояние пред всеки състезател и то така, че да е виден от всички броят на раздадените от него за текущия рунд карти. Задължително е това да е така и за последните три карти, за да могат всички да видят колко карти дава раздаващият на себе си.
Чл. 15. След завършване на записа и взаимното съгласие на страните по него, състезателят отдясно на раздаващия в изминалия дон, става раздаващ в следващия дон, като събира и подрежда картите в колода с лицето надолу. След това гореописаната процедура се повтаря до края на двубоя.
АНОНСИРАНЕ
Чл. 16. След завършването на втория рунд на раздаване (всеки има по пет карти в ръцете си, като никоя от тях не се докосва до масата) състезателят отдясно на раздаващия е длъжен да обяви анонс, като избере един и само един от следните възможни анонси: ПАС (единствен незначещ анонс) и значещите самостоятелни анонси (подредени във възходяща редица по ранг на анонса) СПАТИЯ, КАРО, КУПА, ПИКА, БЕЗ КОЗ, ВСИЧКО КОЗ.
Чл. 17. Следващият състезател (в посока, обратна на хода на часовниковата стрелка) има право да анонсира при следните ограничения:
(1) Може да избере един от изброените в чл. 16 седем анонса.
(2) Може да анонсира значещ самостоятелен анонс само, ако е с по-висок ранг от последния анонсиран до този момент значещ самостоятелен анонс.
(3) Може да контрира противников значещ самостоятелен анонс с анонса КОНТРА, ако след този противников значещ самостоятелен анонс няма анонсиран друг значещ анонс.
(4) Може да реконтрира противников анонс КОНТРА с анонса РЕКОНТРА, ако след противниковия анонс КОНТРА няма анонсиран значещ анонс.
(5) Други анонси са строго забранени. Няма контра от по-висока степен след реконтрата (например, няма „сюрконтра”).
(6) Пояснение – анонсите КОНТРА и РЕКОНТРА са значещи, но не могат да съществуват самостоятелно, т. е. те са значещи несамостоятелни анонси. Не могат и да бъдат дадени на незначещ анонс (например, няма понятие „ПАС с КОНТРА”). Те са допълнение към вече обявен значещ самостоятелен анонс (например „КУПА с КОНТРА” или „ВСИЧКО КОЗ с РЕКОНТРА”).
(7) Ако се замисли 5 или повече секунди над анонса си, то партньорът му няма право да анонсира повече до края на този дон.
Чл. 18. След като този състезател е дал своя анонс, гореописаните правила се спазват от всички следващи състезатели, всичките – в посока и ред, обратни на хода на часовниковата стрелка.
Чл. 19. При наличие на три последователни анонса ПАС анонсирането приключва, при условие, че е имало предшестващ ги анонс. Ако предшестващият ги анонс също е бил ПАС, то донът завършва без значещ краен договор (пропасуван дон). Ако предшестващият ги анонс е бил значещ или анонс КОНТРА (РЕКОНТРА) на значещ самостоятелен анонс, то този и значещ самостоятелен анонс е крайният значещ договор (съответно – с КОНТРА или с РЕКОНТРА, ако има такава).
Чл. 20. След приключване на анонсирането:
(1) Ако няма значещ краен договор (пропасуван дон), то следващият състезател става раздаващ, съгласно чл. 15 тук.
(2) Ако има значещ краен договор, то домакинът раздава още по три карти – съгласно чл. 14 ал. 3 тук, отразява значещия краен договор в колоната „ИГРА” на бланката и се започва разиграването.
ЗНАЧЕНИЕ НА АНОНСИТЕ
Чл. 21. „Висящи” няма никога, защото:
(1) Обявявайки значещ самостоятелен анонс, състезателят заявява задължението на двойката си да събере при игра на обявения контракт повече незакръглени точки от тези на противниковата двойка. Ето защо, в този случай, при равенство на незакръглените точки се приема, че няма „висящи”, а контрактът не е изкаран и двойката е „влязла вътре”.
(2) Аналогично, при анонсиране на анонса КОНТРА, контриращият състезател изявява задължение на двойката си да изкара повече незакръглени точки от тези на противниковата двойка. По този начин той анулира предходното заявление на другата двойка, направено със значещия самостоятелен анонс. Ето защо, в този случай, при равенство на незакръглените точки се приема, че няма „висящи”, а контрактът е „изкаран с контра”.
(3) Съответно, при анонсиране на анонса РЕКОНТРА, реконтриращият състезател изявява задължение на двойката си да изкара повече незакръглени точки от тези на противниковата двойка. По този начин той анулира предходното заявление на другата двойка, направено с анонса КОНТРА. Ето защо, в този случай, при равенство на незакръглените точки се приема, че няма „висящи”, а контрактът е вкаран и двойката е „влязла вътре с реконтра”.
Чл. 22. ПАС означава, че състезателят не желае да анонсира значещо и засега изчаква. След като един състезател е вече пасувал, той има право да даде отново анонс (ПАС или друг анонс по свой избор, стига този му анонс да не противоречи на настоящия Правилник) само тогава, ако поне един от следващите го състезатели даде значещ анонс (поне един не пасува).
Чл. 23. СПАТИЯ, КАРО, КУПА или ПИКА означава, че съответният цвят е коз. В този случай:
(1) „Качването” (игра на карта от цвета на първоначално играната за този рунд на игра с по-висок ранг на сила от тази на последно играната от същия цвят) при игра на първоначално играна карта коз в този рунд на игра е задължително (ако е възможно), а при игра на който и да е от останалите три некозови цвята като първоначално играна карта не е задължително, но е допустимо при желание и възможност.
(2) „Цакането” (даване на коз, ако досега не е даден коз в този рунд на игра) при липса на карта от първоначално играния за този рунд на игра цвят е задължително (при наличието на коз), ако в момента най-силната играна карта от този цвят принадлежи на противниковата двойка. Ако в момента най-силната играна карта от този цвят е на партньора, то „цакането” не е задължително (игра „метър”), но е допустимо при желание и възможност.
(3) „Надцакването” (даване на по-висок по ранг на сила коз), ако е „цакал” или „надцакал” състезател от противниковата двойка е задължително (при наличието на такъв коз), ако липсва карта от първоначално играния за този рунд на игра цвят. Ако е цакал партньорът, то „надцакването” не е задължително, но е допустимо при желание и възможност.
(4) „Подцакването” (даване на по-нисък по ранг на сила коз при наличие на „цакане” или „надцакване” към този момент), ако липсва карта у „подцакващият” състезател от първоначално играния за този рунд на игра цвят не е задължително, но е допустимо при желание и възможност.
Чл. 24. БЕЗ КОЗ означава, че се играе без козове. Тук „качването” не е задължително, но е допустимо при желание и възможност, а няма „цакане”, няма „надцакване” и няма „подцакване”.
Чл. 25. ВСИЧКО КОЗ означава, че се играе само с козове. Тук „качването” винаги е задължително при възможност, а няма „цакане”, няма „надцакване” и няма „подцакване”. Няма самостоятелен значещ анонс от по-висок ранг на анонс и затова след анонса ВСИЧКО КОЗ е позволено да се анонсира само ПАС, КОНТРА или РЕКОНТРА при условията и по реда на настоящия Правилник.
Чл. 26. КОНТРА и РЕКОНТРА влияят само върху записа на точките, с оглед на чл. 21.
РАЗИГРАВАНЕ
Чл. 27. Състезателят отдясно на раздаващия е първи за игра при следните условия:
(1) Той играе карта от своите по избор, като нейният цвят се нарича „атакуван за рунда цвят”.
(2) Ходът му е започнат и той няма право да играе друга карта, след като тази карта е вече отделена и повече не се докосва до останалите карти в ръката му.
(3) Ходът му е завършен, след като ходът му е бил вече започнат, картата е оставена на масата с лицето нагоре и ръката му повече не се докосва до тази карта.
(4) Задължително е всеки ход в определен дон се играе само с едната ръка по избор на играещия, но това трябва да е тази ръка, с която той не държи своите карти.
Чл. 28. Отговарянето на цвета (даване на карта от цвета на първоначално играната за този рунд на игра карта) е задължително за всеки, ако състезателят има такава карта. Ако няма такава карта, то той е свободен да играе каквато си иска карта, с изключение на случаите „цакане” и „надцакване”.
Чл. 29. След завършването на хода и на четиримата състезателя, взятката се печели от тази двойка, чиито състезател е изиграл при игра на:
(1) СПАТИЯ, КАРО, КУПА или ПИКА – най-високия по ранг на сила коз. Ако взятката не съдържа коз, то взятката се печели от тази двойка, чиито състезател е изиграл най-високата по ранг на сила карта в атакувания за рунда цвят.
(2) БЕЗ КОЗ – най-високата по ранг на сила карта в атакувания за рунда цвят.
(3) ВСИЧКО КОЗ – най-високата по ранг на сила карта в атакувания за рунда цвят.
Чл. 30. Състезателят, който е спечелил взятката, прибира с лицето надолу и четирите карти от взятката пред себе си или (по негов избор) ги дава на партньора си, за да стоят пред партньора му. Тези карти са „мъртви” до края на дона и не играят, като никой няма право да поглежда лицето им (с изключение на случай на спор между страните). Забранено е и разбъркването им. Следващите спечелени за двойката взятки се прибират по същия начин, като освен това е забранено разбъркването им с картите от спечелените преди това взятки. По такъв начин, пред всеки от четиримата състезатели може да има максимум по една купчина карти от спечелени взятки.
Чл. 31. След това, състезателят спечелил взятката, „атакува в рунда” с карта от своите в ръката си по избор, като цялата гореописана процедура се повтаря, докато всички състезатели изчерпят всички карти в ръцете си. Тогава започва броенето и записът на резултата от дона.
Чл. 32. В случай, че състезател (независимо дали е на ход или не) свали една или повече свои карти (оставя ги с лице нагоре върху масата, без да се докосва повече до тях с ръка) и:
(1) Не изявява претенции за нито една взятка, то това се счита за грубо нарушение на чл. 51 тук. Затова, в този случай, другата двойка вписва като свой запис утроения размер от максимално възможния за нея запис в дона, като неизиграните карти се считат за изиграни във възможно най-изгодния за невиновната двойка начин.
(2) Изявява претенции за всички останали до края на разиграването взятки, то:
1. Ако изрично посочи ред на изиграване на свалените карти и евентуално обявяване на печеливша комбинация (преди да е завършил свалянето им), то този ред и обяви се смятат за направени. В такъв случай другата двойка има право да играе с „открити карти” на всички състезатели и да определи коя карта и кога да бъде изиграна, както и дали да бъде обявена печеливша комбинация (с изключение на картите по изр. 1 тук). Ако се окаже, че редът по изр. 1 тук е невъзможен в даден вариант на разиграване, то невиновната двойка вписва като свой запис утроения размер от максимално възможния за нея запис в дона, като неизиграните карти се считат за изиграни във възможно най-изгодния за невиновната двойка начин.
2. Ако не посочи ред на изиграването им, то той няма право на обявяване на печеливша комбинация. В този случай другата двойка има право да играе с „открити карти” на всички състезатели и да определи коя карта и кога да бъде изиграна, както и дали да бъде обявена печеливша комбинация.
3. В случай, че претенциите за всички останали до края взятки се окажат неправилни (т. е. – поне една от оставащите взятки се взима от другата двойка при разиграването, посочено от нея), то невиновната двойка вписва като свой запис утроения размер от максимално възможния за нея запис в дона, като неизиграните карти се считат за изиграни във възможно най-изгодния за невиновната двойка начин.
ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ КОМБИНАЦИИ
Чл. 33. След като състезателят, който му е отляво, е завършил хода си, всеки състезател (с изключение: за първата карта на първия рунд – след като раздаващият е взел всичките си осем раздадени карти от масата), преди да завърши своя ход, има право да обяви (а има право и да не обяви) печеливша комбинация (изключение – „белот” се обявява само по реда на чл. 35 ал. 2 т. 5 тук), съставена от картите в ръката му. Той е длъжен да спази следните условия:
(1) Трябва да направи тази обява без да крещи, но ясно, високо и отчетливо, с цел да бъде да бъде чута от всички състезатели, притежаващи нормален слух.
(2) След това е длъжен да проследи вписването ѝ от домакина в колоната „обяви” на бланката. Ако домакинът не я впише, то обявяващият печелившата комбинация е задължен да не започва втория си ход, преди домакинът да я впише, като настоява това да се направи.
(3) В противен случай, ако обявяващият печеливша комбинация започне втория си ход, то той губи всякакво право на вписване на печелившата му комбинация в бланката и се приема, че той няма такава печеливша комбинация.
(4) Всеки състезател има право да обяви каквато си иска печеливша комбинация, стига да я притежава реално и при условие да няма изрична забрана за това, описана в този Правилник. Той има право да обяви печеливша комбинация, даже и тя да е по-ниска от вече обявена за този дон друга печеливша комбинация от страна на състезател от противниковата двойка.
Чл. 34. След завършване на дона, всички печеливши комбинации се обявяват така, както са били – по вид (брой карти на поредност, карета, „белоти”, фул), цвят (пика, купа, каро, спатия) и карта с най-висок ранг на поредност от всяка комбинация. После се определят спечелилите комбинации измежду обявените печеливши комбинации, като само тези спечелили комбинации се броят за запис. Загубилите комбинации не се броят въобще.
Чл. 35. Печелившите комбинации, възможни за обявяване, са:
(1) При игра на БЕЗ КОЗ няма такива.
(2) При игра на цвят или при игра на ВСИЧКО КОЗ важат следните печеливши комбинации и правила:
1. Терца. При една или няколко редовно обявени терци печелят всички терци на двойката, чиято е най-силната терца. Силата на една терца се определя по наличието в нея на карта с по-висок ранг на поредност. Ако картата с най-висок ранг на поредност в най-силните терци и на двете двойки е с еднакъв ранг на поредност, то:
А) При игра на цвят, ако тази карта с най-висок ранг на поредност е козова, то тази терца печели;
Б) При всички останали неизброени по-горе случаи, всички терци се анулират и никоя не се брои за запис;
2. Кварта. При една или няколко обявени кварти печелят всички кварти и терци на двойката, чиято е най-силната кварта. Силата на една кварта се определя по наличието в нея на карта с по-висок ранг на поредност. Ако картата с най-висок ранг на поредност в най-силните кварти и на двете двойки е с еднакъв ранг на поредност, то:
А) При игра на цвят, ако тази карта с най-висок ранг на поредност е козова, то тази кварта печели;
Б) При всички останали неизброени по-горе случаи, всички кварти и терци се анулират и никоя не се брои за запис;
3. Квинта. При една или няколко обявени квинти печелят всички квинти, кварти и терци на двойката, чиято е най-силната квинта. Силата на една квинта се определя по наличието в нея на карта с по-висок ранг на поредност. Ако картата с най-висок ранг на поредност в най-силните квинти и на двете двойки е с еднакъв ранг на поредност, то:
А) При игра на цвят, ако тази карта с най-висок ранг на поредност е козова, то тази квинта печели;
Б) Ако не е налице този случай, то печели тази квинта, която е и секста (с шест или повече поредни карти). Ако има две или повече сексти, то печели тази секста, която е и септа (със седем или повече поредни карти). Ако има две или повече септи, то печели тази септа, която е и опта (с точно осем поредни карти).
В) При всички останали неизброени по-горе случаи, всички квинти, кварти и терци се анулират и никоя не се брои за запис;
4. Каре (четири карти от еднакъв ранг на поредност). При две или повече карета печелят всички карета на тази двойка, чието е карето, имащо карта с най-висок ранг на поредност. Незначещо каре (от седмици или от осмици) също е каре и може да бъде обявено, защото има определена в чл. 35 ал. 2 т. 6 тук сила.
5. „Белот”. „Белот” не се обявява, ако не бъдат спазени условията в тази точка. Обявяването му при нарушаване на тези условия се счита за грубо нарушение на чл. 51 тук и се санкционира. За да се обяви „белотът”, обявяващият трябва:
А) Да атакува за рунда в този цвят с карта от „белота”, или
Б) Да отговаря на атака за рунда в същия цвят с карта от „белота”, или
В) Да цака, или да надцаква, или да подцаква с карта от „белота” (при задължителното условие, ако обявява „козов белот”);
Г) При задължителното наличие на точно един от гореизброените случаи, обявяващият „белот” е длъжен да направи тази обява (да каже думата „белот”) без да крещи, но ясно, високо и отчетливо, с цел да бъде да бъде чут от всички състезатели, притежаващи нормален слух. След това е длъжен да проследи вписването на „белота” от домакина в колоната „обяви” на бланката. Ако домакинът не го впише, то обявяващият „белота” е задължен да не започва следващия си ход, преди домакинът да го впише, като настоява това да се направи. В противен случай, ако обявяващият „белот” започне следващия си ход, то той губи всякакво право на вписване на „белота” в бланката и се приема, че той няма „белот”.
6. Правило на незначещите карета („каре седмици” и „каре осмици”):
А) Каре седмици (ако е обявено като „каре” по реда в този Правилник) бие всички карета, терци, кварти и квинти на другата двойка. Те са „загубили комбинации”, а „спечелили комбинации” са само тези на двойката, притежаваща „каре седмици”.
Б) Каре осмици (ако е обявено като „каре” по реда в този Правилник) бие всички карета, терци, кварти и квинти на другата двойка. Те са „загубили комбинации”, а „спечелили комбинации” са само тези на двойката, притежаваща „каре осмици”.
В) Ако едната двойка има редовно обявено каре седмици, а другата двойка има редовно обявено каре осмици, то в този дон всички терци, кварти, квинти и карета и на двете двойки са „загубили комбинации” и не се смятат при броенето.
7. Правило на „оптата”:
А) Притежаващият „квинта”, която е точна „квинта”, или е „секста”, или е „септа”, или е „опта” (за „опта” важи и буква Б по-долу тук), е длъжен да я обяви като „квинта” (ако желае да я обявява въобще), без да дава да се разбере колко е дължината ѝ. Противното би било грубо нарушение на чл. 51 тук и се санкционира.
Б) Притежаващият „опта” има право да обяви само „квинта” или да обяви „квинта” и „терца” (тогава автоматично се приема, че обявената от него „квинта” е „майорна” с най-висока карта с ранг на поредност Асо). В първия случай неговата „квинта” има права на „опта”, а във втория случай няма права на „опта”, а има права само на точна „квинта”, като се прилага (при необходимост) чл. 35 ал. 2 т. 3 буква Б тук.
8. Правило на еднаквото обявяване. Позволено е „кварта” да се обяви гласно като „50”, а „квинта” да се обяви гласно като „100”. Забранено е в един двубой (от началото до края му) един и същ състезател да ги обяви два пъти по два различни начина (с други думи – казал ли си веднъж „50”, то ще казваш вече само „50”, а нямаш право да казваш „кварта”). Престъпването на тази забрана се счита за грубо нарушение на чл. 51 тук и води до санкции.
9. „Ребелот”. Такава обява е забранена, защото с нея не се обозначава никаква печеливша комбинация. Обявяването ѝ се смята за нарушение на чл. 51 тук и води до санкция, която е анулиране на вече обявения „белот”, към който принадлежи картата, с която се обявява „ребелотът”.
10. Правило на „фул”-а. „Фул” е комбинация от три седмици и две осмици (малък фул), две седмици и три осмици (среден фул) или три седмици и три осмици (голям фул). Ако фулът е обявен като „фул” по реда в този Правилник, то той бие всички карета, терци, кварти и квинти на другата двойка. Те са „загубили комбинации”, а „спечелили комбинации” са само тези на двойката, притежаваща „фул”. Обявява се „фул”, но не се обявява големината му.
Чл. 36. Ако една или няколко печеливши комбинации от вида „терца”, „кварта” или „квинта” имат една или повече общи карти с печеливша комбинация от вида „каре”, то обявяващият има право на избор колко и кои печеливши комбинации ще обяви при спазване на горните членове с допълнителното условие, че няма нито една карта, която да фигурира едновременно в две или повече обявени от него печеливши комбинации.
Чл. 37. Независимостите между печелившите комбинации са:
(1) „Карето” и печелившите комбинации от поредни карти са взаимно независими.
(2) „Карето” и „белотът” са взаимно независими.
(3) ”Белотът” и печелившите комбинации от поредни карти са взаимно независими.
БРОЕНЕ И ЗАПИС
Чл. 38. След завършване на разиграването и определянето на спечелилите (най-силните) обявени печеливши комбинации започва преброяването и сумирането от всяка двойка поотделно на стойностите на картите във взятките ѝ в незакръглени точки (бележат се със знака „т.”). Тези стойности са следните:
(1) При игра на ВСИЧКО КОЗ или при игра на цвят, козовите карти са както следва – 7=0 т., 8=0 т., Д=3 т., Р=4 т., 10=10 т., А=11 т., 9=14 т., В=20 т.
(2) При игра на БЕЗ КОЗ или при игра на цвят, безкозовите карти са както следва – 7=0 т., 8=0 т., 9=0 т., В=2 т., Д=3 т., Р=4 т., 10=10 т., А=11 т.
Чл. 39. След това двойката, спечелила последната взятка, си прибавя още 10 т. Ако една от двойките не е спечелила нито една взятка („валат”; „капо”), то другата двойка не си прибавя тези 10 т., а вместо тях си прибавя 90 т.
Чл. 40. После всяка двойка си прибавя и стойностите на печелившите комбинации, които е обявила и са били определени като спечелили печеливши комбинации след края на разиграването. Тези стойности са следните: Терца=20 т., Кварта=50 т., Квинта=100 т., Белот=20 т., Каре от седмици=Каре от осмици=0 т., Каре от Дами=Каре от Риги=Каре от десетки=Каре от Аса=100 т., Каре от деветки=150 т., Каре от Валета=200 т.
Чл. 41. При игра на БЕЗ КОЗ полученият дотук сбор от стойностите на картите в спечелените взятки се умножава по две, за да се получи крайната сума, която ще се дели на 10, съгласно чл. 43 тук. С други думи – първо се удвоява, а после ще се дели на 10, за да се закръгли.
Чл. 42. Основните принципи при броенето, сумирането и записването са:
(1) Всички тези стойности всяка двойка сумира измежду всичките си карти от взятките, които е спечелила.
(2) Никоя двойка няма право да държи и няма право да брои картите от взятките, които е спечелила противниковата двойка.
(3) При разногласие всяка двойка е длъжна да преброи бавно и внимателно пред противниковата двойка своите стойности, като едновременно с това ги сумира.
(4) С цел проверка на евентуална грешка при броене може да се засече и общият сбор от всички незакръглени точки и на двете двойки. При един нормален дон без печеливши комбинации, без КОНТРА, без РЕКОНТРА, който не е завършил „валат”, този общ сбор трябва да бъде:
1. При игра на цвят – 162.
2. При игра на БЕЗ КОЗ – 260.
3. При игра на ВСИЧКО КОЗ – 258.
(5) След завършване на броенето, член на всяка от двете двойки съобщава гласно закръглените си точки „чисто”, т. е. – без стойностите от печелившите си комбинации.
Чл. 43. Получените две суми на двете двойки се сравняват помежду си и се прилага чл. 21 тук. Възможни са шест случая:
(1) Ако двойката е „влязла вътре”, то другата двойка си записва в закръглени точки (бележат се със знака „Т.”) общата сума като свой запис, след като бъде разделена на 10 и закръглена на цяло число по правилото: „Ако числото отдясно на десетичната запетая е 0 (при игра на БЕЗ КОЗ) или 2 (при игра на цвят), то се записва числото отляво на десетичната запетая – такова, каквото е. Ако числото отдясно на десетичната запетая е 8 (при игра на ВСИЧКО КОЗ), то се записва число, което е с единица по-голямо от числото отляво на десетичната запетая.”.
(2) Ако двойката е „влязла вътре” при КОНТРА, то получените по горната процедура закръглени точки се умножават по две и се вписват като запис на другата двойка.
(3) Ако двойката е „влязла вътре” при РЕКОНТРА, то получените по горната процедура закръглени точки се умножават по четири и се вписват като запис на другата двойка.
(4) Ако двойката, която е обявила и разигравала значещ краен договор, не е „влязла вътре” при КОНТРА, то получените по горната процедура закръглени точки се умножават по две и се вписват като неин запис.
(5) Ако двойката, която е обявила и разигравала значещ краен договор, не е „влязла вътре” при РЕКОНТРА, то получените по горната процедура закръглени точки се умножават по четири и се вписват като неин запис.
(6) Ако двойката, която е обявила и разигравала значещ краен договор, не е „влязла вътре” и не е имало нито КОНТРА, нито РЕКОНТРА, то всяка от двете двойки разделя на 10 собствената си сума от незакръглени точки (при игра на БЕЗ КОЗ предварително задължително се е приложил чл. 41 тук, т.е. – първо се удвоява получената сума от незакръглени точки, а после се дели на 10, за да се закръгли), а после се закръглява и всяка двойка записва като свой запис получените закръглени точки при следните правила на закръгляване:
1. При игра на цвят – „Ако числото отдясно на десетичната запетая е 0, 1, 2, 3, 4 или 5, то се записва числото отляво на десетичната запетая – такова, каквото е. Ако числото отдясно на десетичната запетая е 7, 8 или 9, то се записва число, което е с единица по-голямо от числото отляво на десетичната запетая. Ако числото отдясно на десетичната запетая е 6, то ако това касае сметките на:
А) Двойката, която е обявила и разигравала значещ краен договор, то тя си записва числото отляво на десетичната запетая – такова, каквото е;
Б) Другата двойка, то тя си записва число, което е с единица по-голямо от числото отляво на десетичната запетая;”.
2. При игра на БЕЗ КОЗ – „Ако числото отдясно на десетичната запетая е 0, 2 или 4, то се записва числото отляво на десетичната запетая – такова, каквото е. Ако числото отдясно на десетичната запетая е 6 или 8, то се записва число, което е с единица по-голямо от числото отляво на десетичната запетая.”.
3. При игра на ВСИЧКО КОЗ – „Ако числото отдясно на десетичната запетая е 0, 1, 2 или 3, то се записва числото отляво на десетичната запетая – такова, каквото е. Ако числото отдясно на десетичната запетая е 5, 6, 7, 8 или 9, то се записва число, което е с единица по-голямо от числото отляво на десетичната запетая. Ако числото отдясно на десетичната запетая е 4, то ако това касае сметките на:
А) Двойката, която е обявила и разигравала значещ краен договор, то тя си записва числото отляво на десетичната запетая – такова, каквото е;
Б) Другата двойка, то тя си записва число, което е с единица по-голямо от числото отляво на десетичната запетая;”.
4. В случай, че съгласно гореописаните правила на закръгляване някоя от двойките има една или повече ръце, но получи като крайна сума нула закръглени точки, то тя вписва като свой запис именно нула закръглени точки. Това не е „валат”.
ОСОБЕНИ СИТУАЦИИ
Чл. 44. При „валат” не отпадат нито КОНТРАТА, нито РЕКОНТРАТА, а се удвояват (съответно – учетворяват) всички точки, включително и тези от „валата”. Ако двойка, която е „валат”, има незакръглени точки, които са равни или са повече от тези на другата двойка, то:
(1) Ако този дон се е разигравал съгласно договор по значещ анонс на двойката, която е „валат”, то договорът „е влязъл вътре” (съответно – с КОНТРА или с РЕКОНТРА, ако има такива) и се прилага чл. 43 тук - съответно ал. 1, или ал. 2, или ал. 3.
(2) Ако този дон се е разигравал съгласно значещ договор на двойката, която не е „валат”, то:
1. При наличие на КОНТРА или на РЕКОНТРА се приема, че договорът е бил „изкаран” и се прилага чл. 43 тук – съответно ал. 4 или ал. 5.
2. При липса и на КОНТРА, и на РЕКОНТРА се приема, че договорът е бил „изкаран” и се прилага чл. 43 ал. 6 тук, независимо, че двойката, която „изкарва” договора, може да впише като свой запис по-малко закръглени точки от тези на другата двойка.
Чл. 45. „Висящи” няма никога. В противен случай биха възникнали неразрешими по естествен и справедлив начин ситуации, като например при игра на ВСИЧКО КОЗ с равни незакръглени точки (съответно – с РЕКОНТРА или без РЕКОНТРА), в която някоя страна има квинта („50”) – особено, ако поне една от двойките „излиза”.
Чл. 46. Във варианта на игра с предварително обявена крайна граница за набрани закръглени точки („до 151”, „до 201” и др.) по принцип се приема, че е нужно да се наберат толкова или повече точки от някоя от двойките. Тогава:
(1) Ако само една от двойките премине или изравни тази граница, то тази двойка е победител в двубоя.
(2) Ако и двете двойки преминат или изравнят тази граница, но:
1. Имат различен брой закръглени точки, то двойката, имаща повече закръглени точки, е победител в двубоя.
2. Имат еднакъв брой закръглени точки, то двубоят продължава дотогава, докато една от двойките поведе. В такъв момент двубоят свършва и повелата двойка се обявява за победител.
(3) Ако някоя от двойките стане „валат” в дона, непосредствено след чиито резултати едната или и двете двойки преминат или изравнят тази граница, то това няма отражение върху двубоя и се процедира, съгласно чл. 46. С други думи – „с валат се излиза”.
Чл. 47. След пропасуван дон и двете двойки си прибавят по 1 закръглена точка.
Чл. 48. Не се прилага правилото на „киртиците”, не се прилага правилото на „пангара”, не се прилагат никакви правила, които не са изрично описани тук.
ПРАВИЛА ЗА „ФЕЪР ПЛЕЙ”
Чл. 49. Във всеки момент всеки състезател има право да извика съдията, като вдигне ръка и каже на висок глас: „Съдия!”. При липса на съдия всеки състезател има право да спре играта и да обърне внимание върху нарушение на настоящия Правилник. В последния случай състезателите заедно разрешават проблемната ситуация, но при стриктно спазване на правилата за „феър плей” и без да се нарушава настоящият Правилник.
Чл. 50. Изявление на който и да е от двамата състезателя от една двойка се възприема като изявление на цялата двойка. Ето защо, ако другият състезател не е съгласен с изявлението на партньора си, то той е длъжен веднага да обяви това. В противен случай и той ще търпи последствията от това изявление, независимо каквито и да са те.
Чл. 51. Турнирите по спортен белот следва да бъдат провеждани при стриктно спазване на този Правилник. Главната цел е постигането на по-добри резултати, отколкото другите участници, но при строгото спазване на законовите процедури и на етичните стандарти, изложени в този Правилник. Ето защо задължителни са следните общи принципи на играта „феър плей”:
(1) Играчът не трябва да нарушава умишлено правилата, дори и да е готов да понесе предвиденото в тях наказание.
(2) Играчът не е длъжен да обръща внимание за нарушение, извършено от неговата двойка.
(3) Играчът не може да се опитва да прикрие нарушение, например чрез скриване на карта или чрез разбъркване на картите.
(4) Комуникациите между партньорите по време на анонсирането и разиграването трябва да се осъществяват единствено посредством значенията на анонсите, на обявите и на ходовете.
(5) Анонсите, обявите и разиграването следва да се правят без специално подчертаване, маниерност или интонация, както и без ненужно колебание или припряност.
(6) Партньорите не бива да комуникират чрез начина, по който са направени анонсите, обявите или ходовете, чрез странични забележки или жестове, чрез действия или бездействия (свои или тези на противника).
(7) Най-тежкото възможно нарушение е партньорите да обменят информация чрез предварително уговорени методи за комуникации, различни от предписаните в този правилник.
(8) Когато играч получи неразрешена информация от партньора си чрез забележка, въпрос, обяснение, жест, маниерност, специално подчертаване, интонация, припряност или колебание, той е длъжен внимателно да избягва облагодетелстването на страната си в резултат на такава информация.
(9) Желателно е, въпреки че не винаги е задължително, играчите да запазват постоянно темпо и неизменни маниери. Все пак, играчите следва да са много внимателни, когато промените могат да работят в тяхна полза. В противен случай неволната промяна в темпото или начина, по който са направени анонсите, обявите или ходовете, сама по себе си не представлява нарушение. Изводите от такава промяна може да се правят само от противник, и то на негов собствен риск.
(10) Играчът не може да се опитва да заблуди противник чрез забележка или жест, припряност или колебание при обявяване или разиграване (например, чрез колебание преди да изиграе сек), чрез начина, по който е направена обява или ход, или чрез умишлено отклонение от правилна процедура.
(11) Играчът може да се опита по подходящ начин да заблуди противник чрез анонс, обява или ход (доколкото заблудата не е защитена от скрито споразумение между партньорите или от опита им).
(12) Когато нарушение на правилата за коректно поведение (описани в това правило) доведе до щета за невиновен противник и съдията установи, че невиновен играч е извлякъл неправилни изводи от забележка, маниер, темпо на игра или други подобни действия от страна на противник (който няма явна причина за действието си и би могъл да знае по време на действието си, че то може да го облагодетелства), то съдията трябва да присъди адекватно наказание.
(13) Играчът следва да поддържа непрекъснато вежливо отношение.
(14) Играчът следва внимателно да избягва всяка забележка или действие, които биха могли да причинят раздразнение или смущение на друг играч или може да попречат на удоволствието от играта.
(15) Всеки играч следва да спазва еднообразна и правилна процедура по време на анонсирането, обявяването и разиграването.
(16) Като проява на вежливост, играчът следва да се въздържа от:
1. Обръщане на недостатъчно внимание на играта.
2. Излишни коментари по време на наддаването и разиграването.
3. Изваждане на карта от ръката си, преди да е на ход.
4. Ненужно продължаване на разиграването (например продължаване на разиграването, въпреки че знае, че всички оставащи взятки са негови) с цел разконцентриране на противника.
5. Извикване и обръщане към съдията или към другите състезатели по начин, неучтив за тях.
(17) Следващите действия се считат за нарушения на процедурата:
1. Използване на различни названия за един и същ анонс или за една и съща обява.
2. Показването на одобрение или неодобрение за дадена обява, анонс или ход.
3. Показване на намерение или очакване за спечелване или за загуба на взятката, преди тя да е приключила.
4. Коментиране или предприемане на действия по време на анонсирането, обявяването или разиграването, с цел привличане на вниманието към някаква съществена подробност или към нужните ходове, необходими за успеха.
5. Съзнателно заглеждане в друг играч по време на наддаването или разиграването или в ръката на друг играч, с цел да се видят картите му или мястото, от което вади картата си (но е правилно да се действа на базата на информация от неволно видяна противникова карта).
6. Показване на очевидна липса на интерес към играта „спортен белот” или към конкретния двубой, или към конкретния дон.
7. Промяна на нормалното темпо на наддаване и разиграване с цел разконцентриране на противника.
8. Напускане на масата преди края на двубоя без необходимост.
9. Удряне или силно почукване по масата, независимо дали е направено с карта или без карта.
Чл. 52. В случай на нарушение на правилата на „феър плей”, съдията е длъжен да наложи адекватно наказание.
НАКАЗАНИЯ
Чл. 53. Наказания във вид на закръглени точки:
(1) Ако даден състезател даде невярна обява на печеливша комбинация и не се коригира сам, преди следващият състезател да е започнал хода си, то другата двойка прибавя 26 закръглени точки към записа си, като донът се преиграва (ако тя желае).
(2) В случай, че след края на разиграването се окаже, че даден състезател е дал невярна обява на печеливша комбинация, то другата двойка записва утроения размер на сумата от закръглените точки на двете двойки.
(3) В случай, че по време на разиграването или след края му (но преди да започне следващото раздаване) се окаже, че даден състезател е излъгал по какъвто и да е било начин (даже и неумишлено), то другата двойка записва утроения размер на сумата от закръглените точки на двете двойки.
Чл. 54. Други наказания:
В случай на изключително груба проява (включително – и при систематични и умишлени нарушения на чл. 51 тук), несъвместима с правилата „феър плей”, както и при влязла в сила присъда по Наказателния кодекс, Управителният съвет на Шахматен клуб „Спартак” (Пловдив) има право да лиши от състезателни права провинилия се състезател. Процедурата по наказанието протича по следния ред:
(1) Управителният съвет на Шахматен клуб „Спартак” (Пловдив) трябва да бъде сезиран или самосезиран за провинението.
(2) Определя се дата на заседание на Управителния съвет на Шахматен клуб „Спартак” (Пловдив), на което ще бъде разгледано провинението и ще бъде решено дали съответният състезател ще бъде наказан или не.
(3) Поне една седмица преди тази дата този състезател, както и всички заинтересовани страни трябва да бъдат уведомени и поканени на заседанието.
(4) Решението на Управителния съвет на Шахматен клуб „Спартак” (Пловдив) подлежи на обжалване от заинтересованите страни, съгласно ЗЮЛНЦ.
РЕЙТИНГ И БЛАНКА
Чл. 55. Критерий за резултата от един двубой е броят на закръглените точки за всяка от двете двойки след края на двубоя. Имащата повече закръглени точки двойка е победила; имащата по-малко закръглени точки двойка е загубила; при равни закръглени точки двубоят е завършил наравно. След края на всеки двубой, в който редовен състезател е взел участие, двойката му:
(1) Получава 1 (една) турнирна точка („ТТ”), ако тя е спечелила този двубой;
(2) Получава 0 (нула) турнирни точки, ако тя е загубила този двубой;
(3) Получава ½ (половин) турнирна точка, ако двубоят е завършил наравно.
Крайното класиране (освен ако регламентът на състезанието изрично не определя нещо друго) се определя по сумата на набраните турнирни точки, а при евентуално равенство – по „пърформанс – медиана” (без най-силната и най-слабата двойки, имани за противник) и по „пърформанс”. Пърформансът представлява число, отразяващо нивото на постижение на двойката в момента (моментната ѝ сила).
Чл. 56. Рейтингът е многоцифрено число, отразяващо силата на даден състезател. Колкото той е по-голям, толкова този състезател е по-силен. Изчислява се с помощта на компютър и програма, чиито принципи са аналогични на методиката при изчисляването на шахматния рейтинг (коефициент „Ело”). Използва се постоянен коефициент на развитие 20 (К=20) за всеки, получил индивидуален рейтинг.
Чл. 57. В първото си рейтингувано състезание всеки редовен състезател получава безплатно и автоматично условен първоначален рейтинг, равен на 1200 (хиляда и двеста) рейтинг-точки (бележат се със знака „РТ”). Във всяко следващо състезание той участва с индивидуалния си рейтинг, получен след края на предходното състезание.
Рейтингът на двойката е равен на средноаритметичния рейтинг на двамата състезателя, закръглен до цяло число „в плюс”.
Чл. 58. Индивидуалният рейтинг на състезател след края на първото му състезание е равен на пърформанса на двойката, но не повече от 1600 РТ.
Индивидуалният рейтинг на състезател след края на второто му и всяко следващо състезание се увеличава или намалява с толкова единици, с колкото се увеличава или намалява средноаритметичният рейтинг на двойката. Резултатът се показва от компютърната програма, като промяната се базира на математическите формули на проф. Арпад Ело ( http://www.fide.com/fide/handbook.html? ... ew=article ).
Чл. 59. Има постоянна класация по рейтинг, която се публикува на сайта на Шахматен клуб „Спартак” (Пловдив) – Секция „Спортен белот” или чрез други средства за осведомяване.
Чл. 60. За да бъде валидно дадено състезание за изчисляване на рейтинг, е задължително да са налице едновременно следните обстоятелства:
(1) Да се играе по настоящия Правилник.
(2) Да е обявено предварително, че ще се рейтингува състезанието, независимо дали е официално или не.
(3) Да участват само редовни състезатели.
(4) Да е вписан резултатът на официална бланка на Секция „Спортен белот” към Шахматен клуб „Спартак” (Пловдив), която да е попълнена с всички необходими данни. Тази попълнена бланка трябва да се предаде на съхранение в архива (там се пази три години от датата на попълване, след което се унищожава) на Шахматен клуб „Спартак” (Пловдив), след което класацията по чл. 59 тук се променя в тридневен срок от датата на предаване.
Чл. 61. В случай, че има съмнения за уговорени резултати с цел промяна на рейтинг, то съответните промени на рейтинга временно не се нанасят до установяване на истината.
Чл. 62. Бланката е документ за официални и неофициални състезания по спортен белот. Има различни видове бланки, в зависимост от състезанията, за които са предназначени. Общото им е, че имат:
(1) За „шапка” логото и името на Секция „Спортен белот” към Шахматен клуб „Спартак” (Пловдив).
(2) Ред „Турнир”, където се вписва мястото на провеждане на турнира (като географско понятие) и същността на турнира (име и цели в съкратен вид).
(3) Място за вписване на номера на кръга, номера на масата, датата и крайния резултат от двубоя.
(4) Име, фамилия, РТ и на двамата състезателя от двойката-домакин, както и име, фамилия, РТ и на двамата състезателя от двойката-гост. Под № 1 се вписва състезателят с по-висок РТ от двойката, а при равенство в РТ състезателите се подреждат по азбучен ред на фамилиите си на латиница (при идентитет – по азбучен ред на име и презиме).
(5) Таблица за отразяване на резултатите в отделните донове (раздавания). В нея се нанасят и пропасуваните донове с думата „ПАС”. Тази таблица съдържа колони с:
1. Номера на дона. Може да се играят и по-малко на брой донове от този, който е вписан в бланката, при условие, че това е изрично обявено в регламента на състезанието. В този случай неизползваните редове от таблицата се задраскват с ръкописния знак „Z”.
2. Играта, която се е провела (крайният значещ договор). Може да се попълва (по избор на домакина) символно – В (ВСИЧКО КОЗ), Б (БЕЗ КОЗ), ♠ (ПИКА), ♥ (КУПА), ♦ (КАРО), ♣ (СПАТИЯ), ⃰ (КОНТРА), ⃰ ⃰ (РЕКОНТРА) или съкратено – ВК (ВСИЧКО КОЗ), БК (БЕЗ КОЗ), П (ПИКА), КУ (КУПА), КА (КАРО), С (СПАТИЯ), К (КОНТРА), Р (РЕКОНТРА), ПАС. Може и по двата начина смесено, но е задължително да се използват само гореизброените символи и съкращения.
3. Обявите от печелившите комбинации на отбора-домакин. Съкращенията тук, както и в колоната от т. 8 тук, са еднакви. Те са: Т (терца), П („кварта” или „50”), С („квинта” или „100”), К (каре), Б („белот”), Ф („фул”). Една и съща буква като съкращение може да се впише няколко пъти в съответната графа за един дон, ако има обявени от една двойка няколко печеливши комбинации от еднакъв вид.
4. Резултатът на отбора-домакин от дона.
5. Общият резултат (сумата) на отбора-домакин след последния завършил дон.
6. Резултатът на отбора-гост от дона.
7. Общият резултат (сумата) на отбора-гост след последния завършил дон.
8. Обявите от печеливши комбинации на отбора-гост.
(6) Подписите и имената на капитаните на отбора-домакин и на отбора-гост.
Една бланка може да има и други атрибути, но гореизброените са минимално задължителните ѝ такива.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 63. Промени в настоящия Правилник се правят по реда на приемането му, като единствено верният и актуален вариант на Правилника се публикува на сайта на Шахматен клуб „Спартак” (Пловдив) – Секция „Спортен белот”. Между заседанията на УС на ШК „Спартак” (Пд) временни и влизащи веднага в сила промени (но подлежащи на последващо утвърждаване от УС) могат да се правят само от Председателя на Клуба.
Чл. 64. Настоящият Правилник е приет с т. 2.14 на заседание на Управителния съвет на Шахматен клуб „Спартак” (Пловдив), проведено на 07.07.2010 г. Влиза в сила от 01.09.2010 г., включително.

ЖИВОТЪТ Е САМО ЕДНА ИГРА НА БЕЛОТ!

НАСТОЯЩОТО КОПИЕ НА ПРАВИЛНИКА Е ЗАВЕРЕНО С ПОДПИСА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЛУБА И С ПЕЧАТА НА КЛУБА. ТЕКСТЪТ Е АВТЕНТИЧЕН КЪМ 23.08.2011 ГОДИНА.
Президент на ШК "Спартак" - Пловдив - viewtopic.php?f=41&t=921 . Гений и единствен официален представител на опозицията в българския шахмат! Родният шахмат не се ръководи правилно и затова върви надолу вече девета поредна година. РАЗРЕШАВАМ ВИ ДА ГОВОРИТЕ ЗА МЕН ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАТЕ, ДОКАТО АЗ МОГА ДА ПРАВЯ ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ!
User avatar
atakurt
Цар
 
Posts: 914
Joined: Tue Mar 18, 2008 12:43 pm
Location: София

Re: СПАРТАК

Postby atakurt on Sat Aug 27, 2011 6:17 pm

На завършилия преди час турнир по ускорен шах "Елеганс - 4" Клубът на народа постигна поредния си бляскав успех, след като нашите състезатели окупираха почти всички призови места. Старото Хасан стана пак първи и за няколко часа игра отнесе в човката един стотак. Подробности - в "Чесс ризълтс" ( http://chess-results.com/tnr54616.aspx? ... turdet=YES ).
Президент на ШК "Спартак" - Пловдив - viewtopic.php?f=41&t=921 . Гений и единствен официален представител на опозицията в българския шахмат! Родният шахмат не се ръководи правилно и затова върви надолу вече девета поредна година. РАЗРЕШАВАМ ВИ ДА ГОВОРИТЕ ЗА МЕН ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАТЕ, ДОКАТО АЗ МОГА ДА ПРАВЯ ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ!
User avatar
atakurt
Цар
 
Posts: 914
Joined: Tue Mar 18, 2008 12:43 pm
Location: София

Re: СПАРТАК

Postby chessamateur on Sat Aug 27, 2011 11:11 pm

Вместо да отидеш и да отнесеш няколко хилки от Слънчев бряг или Белоградчик ти биеш нещастните хорица и се хвалиш-засрами се , все пак си IM. :D
chessamateur
Пешка
 
Posts: 16
Joined: Tue Feb 08, 2011 1:15 am

Re: СПАРТАК

Postby atakurt on Sat Aug 27, 2011 11:37 pm

В Белоградчик нямам право да играя, а за Слънчев бряг ми трябва прекалено много отпуск, който няма да получа.
Рекламирам успехите на нашия Клуб, които са възходящи, въпреки ураганите от атаки на злите сили.
Мога и го правя!
Който може, и той да опита.
Който не може, но иска, да дойде при нас и да се научи.
Който не може и не иска, да гледа и да се кефи на развоя на събитията, защото шоуто още не е започнало, а тече само прелюдията му ...
Президент на ШК "Спартак" - Пловдив - viewtopic.php?f=41&t=921 . Гений и единствен официален представител на опозицията в българския шахмат! Родният шахмат не се ръководи правилно и затова върви надолу вече девета поредна година. РАЗРЕШАВАМ ВИ ДА ГОВОРИТЕ ЗА МЕН ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАТЕ, ДОКАТО АЗ МОГА ДА ПРАВЯ ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ!
User avatar
atakurt
Цар
 
Posts: 914
Joined: Tue Mar 18, 2008 12:43 pm
Location: София

Re: СПАРТАК

Postby chessamateur on Sun Aug 28, 2011 12:40 am

Ти така ще кажеш, но силния за да докаже че е такъв играе със силни.
chessamateur
Пешка
 
Posts: 16
Joined: Tue Feb 08, 2011 1:15 am

Re: СПАРТАК

Postby atakurt on Sun Aug 28, 2011 1:03 am

Лично аз не смятам да доказвам нещо някому. Каквото съм доказал, съм го направил на времето. Който иска да доказва, той да го прави. "Доказването" на някого, че е силен, е в прерогативите на суетните комплексари.
А изказването ти за "силния" за пореден път доказва, че не четеш това, което съм написал. Многократно съм отговарял на контекста ти.
В поне ДЕСЕТ поста съм написал тук, че Шахматен клуб "СПАРТАК" е Клуб на народа, а не е Клуб на елита.
Българският шахматен "елит" е фикция, създадена за да подхранва болни амбиции, слабо самочувствие и деструктивни комплекси на един деградиращ народ, какъвто, за съжаление, сме.
Ако искаме да направим нещо, е нужно да започнем отначало, от основите. Това е нашият Път!
Президент на ШК "Спартак" - Пловдив - viewtopic.php?f=41&t=921 . Гений и единствен официален представител на опозицията в българския шахмат! Родният шахмат не се ръководи правилно и затова върви надолу вече девета поредна година. РАЗРЕШАВАМ ВИ ДА ГОВОРИТЕ ЗА МЕН ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАТЕ, ДОКАТО АЗ МОГА ДА ПРАВЯ ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ!
User avatar
atakurt
Цар
 
Posts: 914
Joined: Tue Mar 18, 2008 12:43 pm
Location: София

Re: СПАРТАК

Postby atakurt on Thu Sep 01, 2011 5:54 pm

Клубът на народа организира турнира с най-голям награден фонд в българската история за хора с ФИДЕ-рейтинг под 2200!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X МЕЖДУНАРОДЕН МЕМОРИАЛ “ГЕОРГИ ДАРКОВ”
ТУРНИРЪТ С НАЙ-ГОЛЯМ ПАРИЧЕН ФОНД У НАС ЗА ХОРА ПОД 2200
ДАТИ: Пловдив, 23.09.2011 (петък) – 25.09.2011 (неделя), за имащи FIDE-рейтинг под 2200
ВАЛИДНОСТ: На сайта на FIDE, важи за международен и национален рейтинг и разряди. Част от Националния фестивал на умствените игри (22./25.09.2011 г.)
МЯСТО: Технически университет, ул. Цанко Дюстабанов № 25 (има приложена карта)
ОРГАНИЗАТОРИ: ТУ – София, филиал Пловдив и Шахматен клуб „СПАРТАК” (Пд)
КОНТРОЛА: 30 минути основно време + 1 минута инкремент, стандартен шахмат
СИСТЕМА: Швейцарска в 9 кръга чрез Правилника на шахмата на FIDE и „Swiss Manager” ПРОГРАМА: ПЕТЪК – от 09:30 до 09:45 ч. – записване, 10:00 – откриване, техническа конференция и възпоменателен коктейл, 10:30 ч. – I кръг, II кръг – 5 минути след края на I кръг, III кръг – 5 мин. след края на II кръг; СЪБОТА – IV кръг – 08:30 ч., V кръг – 5 мин. след края на IV кръг, VI кръг – 5 мин. след края на V кръг; НЕДЕЛЯ – VII кръг – 08:30 ч., VIII кръг – 5 мин. след края на VII кръг, IX кръг – 5 мин. след края на VIII кръг, връчване на паричните помощи и закриване – 5 мин. след края на IX кръг
ПАРИЧНИ ПОМОЩИ: Гарантирани необлагаеми с данъци и получавани в пълен размер 53 помощи от 1400 (хиляда и четиристотин) лева (максимум по 1 помощ на човек) според мястото в общото крайно класиране: I – 200 лв., II – 100 лв., III – 50 лв., IV – 30 лв., V – 20 лв., VI – 20 лв., VII – 20 лв., VIII – 20 лв., IX – 20 лв., X – 20 лв., специални помощи само за студенти: I – 50 лв., II – 30 лв., III – 20 лв. и допълнителни парични суми в 40 групи по 20 лв. (в сила при поне 5 човека в група и давани само на победителя в групата): в 11 групи по FIDE-рейтинг (без рейтинг, 1200/1299, 1300/1399, 1400/1499, 1500/1599, 1600/1699, 1700/1799, 1800/1899, 1900/1999, 2000/2099, 2100/2199); в 12 мъжки групи по рождена година (старейшина – преди 1932 год., ветеран старша – през 1932/1941, ветеран младша – 1942/1951, 1991/2, 1993/4, 1995/6, 1997/8, 1999/2000, 2001/2, 2003/4, 2005/6, след 2006); в 13 дамски групи по рождена година (до 1932, през 1932/1941, 1942/1951, 1952/1990, 1991/2, 1993/4, 1995/6, 1997/8, 1999/2000, 2001/2, 2003/4, 2005/6, след 2006); в 4 специални групи (с увреждания, социално слаби, жени, работещи във висшите училища)
ИНВЕНТАР: Обезпечени от организатора шахматни комплекти и електронни часовници ЗАПИС: Върху клубните бланки на ШК „СПАРТАК” (Пд), издава се сборник с партиите СПАНЕ: За заявилите спане до 18.09.11 – в хостел за 10-12 лв. на 15 минути пеша от залата
ОБЩО КЛАСИРАНЕ: Турнирът важи и за II опен-шампионат/2011 г. на ШК „СПАРТАК” с име „СПАРТАК – 5”. Точките от всички етапи се събират и първите трима играят в кръгов финал, валиден за звания, рейтинг, награди, медали и Купа „СПАРТАК”
ПРАВОУЧАСТИЕ: Далите заявка и дарили на ШК „СПАРТАК” на 23.09. до 09:45 ч. –
- 5 лв. за работещи или учещи във висшите училища;
- 10 лв. за картотекирани в ШК „СПАРТАК” (картотекирането става веднага на място);
- 15 лв. за некартотекирани в ШК „СПАРТАК”
БЕЗПЛАТНО играят далите заявка и картотекирани в ШК „СПАРТАК” (Пд), ако са: деца под 13 години (родени след 1998 г.); шахмайстори и кандидат-майстори над 79 години (родени преди 1932 г.); международни майстори и гросмайстори; социално слаби
ЗАЯВКА: Да се изпрати до 13:00 ч. на 19.09.2011 на Атанас Куртенков – Председател на ШК „СПАРТАК” с име, рождена дата и клуб по имейл atakurt@abv.bg или GSM 0899-203468. Заявилите по-късно внасят 20 лв. и носят работещ часовник DGT XL или DGT 2000.
____________________________________________________________________________
ШАХМАТЕН КЛУБ „СПАРТАК” (ПЛОВДИВ) ръководи Централния пловдивски шахматен дом на ул. Иван Вазов № 2 (Военен клуб) – работещ без почивен ден от обед до вечер. След регистрацията си на 02.08.2010 г. организирахме следните по-големи изяви:
1./5. 07.08.10 – Шахпразник – 3 турнира (за деца, любители и ветерани), шахсеанс и турнир по „Не се сърди, човече!” заедно с „Център по наркотични вещества” и Община Пловдив;
6. 31.10.10 – IX мемориал „Георги Дарков” и I открит шампионат – 2010 на ШК „Спартак”;
7./10. 27.11.10 – Регионалните първенства на Централна Южна България по блиц, ускорен и стандартен шахмат (индивидуално), стандартен шахмат (отборно);
11. 01.12.10 – Шампионат по шахмат на Технически университет – Пловдив;
12. 27.12.10 – Коледно-Новогодишен шахматен турнир във Военен клуб – Пловдив;
13./14. – 08.01./15.01.11– съдийство на Общински ученически игри по шах (младша/старша);
15. 03.03.11 – Първи етап на градското първенство на Пловдив по блиц-шахмат в 8 групи (мъже, жени, девойки, юноши, момичета, момчета, ветерани, хора с увреждания);
16./17. 12.03.11 – съдийство на Областни ученически игри по шахмат (младша и старша);
18. 19.03.11 – Първенство на пенсионерските клубове по шахмат с Община Пловдив;
19. 20.03.11 – Първенство на пенсионерските клубове по табла с Община Пловдив;
20. 10.04.11 – Блиц-шампионат „Пловдив – 2” в 8 групи;
21./22. 16.04.11 – съдийство на Зонални ученически игри по шах (младша и старша възраст);
23. 30.04./01.05.11 – „СПАРТАК – 1” (II опен-шампионат/2011 на ШК „Спартак”);
24. 22.05.11 – Блиц-шампионат „Пловдив – 3” в 8 групи;
25. 12.06.11 – Блиц-шампионат „Пловдив – 4” в 8 групи;
26. 18/19.06.11 – „СПАРТАК – 2” (II опен-шампионат/2011 на ШК „Спартак”);
27. 11/13.07.11 – съдийство на 16. ДОП на малките селища в Момин проход;
28. 30/31.07.11 – Международен турнир „СПАРТАК – 3” (II опен-шампионат/2011);
29. 13/14.08.11 – „СПАРТАК – 4” (II опен-шампионат/2011 на ШК „Спартак”);
30. 15.08.11 – Симултанен сеанс на 20 дъски в град Неделино, област Смолян;
ПРЕДСТОЯТ:
31./34. 22/25.09.11 – Национален фестивал на умствените игри по бекгемън, ГО, спортен белот и X международен мемориал „Г. Дарков”/II опен-шампионат „СПАРТАК–5”;
35. 14/16.10.11 – I международен мемориал „А. Друмев”/ II опен-шампионат „СПАРТАК–6”.
________________________________________________________________________________________
II ОТКРИТ ШАМПИОНАТ - 2011 НА ШАХМАТЕН КЛУБ "СПАРТАК" - ОБЩО КЛАСИРАНЕ
М ИМЕ КЛУБ СУМА 01.05. 19.06. 31.07. 14.08.
1 Петър Лянгов Марица-Изток, Р-во 21 5 5,5 4,5 6
2 Димитър Пелитов Спартак, Пд 17,5 6,5 4,5 6,5
3 Пламен Ройдов Спартак, Пд 17 4,5 3,5 4,5 4,5
4 Владимир Вълков Спартак, Пд 16 5 5,5 5,5
5 Цвета Василева Локомотив, Пд 16 3,5 4 3,5 5
6 Никола Балтов Спартак, Пд 14,5 4,5 3,5 3 3,5
7 Янко Славов Спартак, Пд 14 5 4 5
8 Георги Енчев Спартак, Пд 12 4,5 3,5 4
9 Кирил Карталов Спартак, Пд 12 4,5 3,5 4
10 Илиян Стоянов Спартак, Пд 12 4,5 4 3,5
11 Георги Нанов Пазарджик, Пз 10,5 4 2,5 4
12 Ивайло Хаджитодоров Спартак, Пд 10 3 3 4
13 Христо Петков Спартак, Пд 10 4,5 5,5
14 Димитър Димитров Спартак, Пд 9,5 6 3,5
15 Христо Кацаров Спартак, Пд 8,5 3,5 1,5 3,5
16 Георги Ненчев Спартак, Пд 8 4 2 2
17 Радослав Димитров Булмекс, ВТ 8 8
18 Манол Даракчиев Спартак, Пд 7,5 0,5 3 4
19 Динко Червенков Спартак, Пд 7,5 4,5 3
20 Петко Кръстев Спартак, Пд 7 1,5 5,5
21 Христо Славов Марица, Пд 6,5 2,5 4
22 Доброслав Митков Спартак, Пд 6 3 2 1
23 Богдан Бабачев Спартак, Пд 6 3,5 2,5
24 Божидар Немски Пловдив, Пд 6 3,5 2,5
25 Стоян Трендафилов индивидуално 5,5 5,5
26 Георги Георгиев Спартак, Пд 5,5 5,5
27 Георги Кюркчийски Марица, Пд 5,5 5,5
28 Стефан Кокеров индивидуално 5 5
29 Кирил Балев Спартак, Пд 5 5
30 Митко Илиев Спартак, Пд 4,5 4,5
31 Любомир Иванов Спартак, Пд 4,5 4,5
32 Милко Кичуков Спартак, Пд 4 4
33 Георги Камбуров Спартак, Пд 4 4 0
34 Йосиф Баръмов Спартак, Пд 4 4
35 Ангел Тодоров индивидуално 4 4
36 Александър Караиванов Г. Даскалов, Вн 3,5 3,5
37 Кирил Димов Пазарджик, Пз 3,5 3,5
38 Асен Кривошийски Пазарджик, Пз 3,5 3,5
39 Пресиан Пенчев Спартак, Пд 3 3
40 Владимир Шаламанов Спартак, Пд 3 3
41 Георги Видев Пазарджик, Пз 3 3
42 Пламен Станчев ЦСКА, Сф 3 3
43 Благовест Вакрилов Спартак, Пд 3 3
44 Юрий Тошев индивидуално 3 3
45 Никола Гинев Спартак, Пд 2,5 2,5
46 Хюсеин Ъшък Спартак, Пд 1,5 1,5
47 Желязко Лалев Пловдив, Пд 1 1
48 Шуджуан Уанг Г. Даскалов, Вн 1 1
49 Александър Стойчев Спартак, Пд 1 1
50 Евгени Петров Спартак, Пд 1 1
51 Владимир Асенов Хан Аспарух, Сф 0 0

ПЪРВИТЕ ТРИМА СЕ КЛАСИРАТ ЗА КРЪГОВ ФИНАЛ С 10 ЧОВЕКА БЕЗ ВНОСКИ, ВАЛИДЕН ЗА
ЗВАНИЯ, РЕЙТИНГ, НАГРАДИ, МЕДАЛИ И КУПА "СПАРТАК". В НЕГО УЧАСТВАТ ОЩЕ ПЪРВИТЕ
ТРИМА ОТ ФИНАЛА "СПАРТАК - 2010" И ПЪРВИТЕ ТРИМА ОТ РАНГЛИСТАТА НА ШК "СПАРТАК".
Президент на ШК "Спартак" - Пловдив - viewtopic.php?f=41&t=921 . Гений и единствен официален представител на опозицията в българския шахмат! Родният шахмат не се ръководи правилно и затова върви надолу вече девета поредна година. РАЗРЕШАВАМ ВИ ДА ГОВОРИТЕ ЗА МЕН ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАТЕ, ДОКАТО АЗ МОГА ДА ПРАВЯ ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ!
User avatar
atakurt
Цар
 
Posts: 914
Joined: Tue Mar 18, 2008 12:43 pm
Location: София

Re: СПАРТАК

Postby atakurt on Fri Sep 02, 2011 9:09 pm

В новата ранглиста от вчера влязоха четири нови имена на членове на Клуба на народа.
Български рейтинг получи Петко Кръстев, а международен - Милко Кичуков, Илиян Стоянов и Богдан Бабачев (първият шахматист в ранглистата на ФИДЕ в историята на Община Неделино).
Да им е честито!
-----------------------
А за всички това е поредното доказателство, че избраният от нас Път е верен. Без масовост върховете не могат да бъдат достигнати!
Президент на ШК "Спартак" - Пловдив - viewtopic.php?f=41&t=921 . Гений и единствен официален представител на опозицията в българския шахмат! Родният шахмат не се ръководи правилно и затова върви надолу вече девета поредна година. РАЗРЕШАВАМ ВИ ДА ГОВОРИТЕ ЗА МЕН ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАТЕ, ДОКАТО АЗ МОГА ДА ПРАВЯ ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ!
User avatar
atakurt
Цар
 
Posts: 914
Joined: Tue Mar 18, 2008 12:43 pm
Location: София

Re: СПАРТАК

Postby atakurt on Sat Sep 03, 2011 2:48 pm

Като увертюра към Мемориал "Дарков", Клубът на народа, за първи път на територията на Република България, организира НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА УМСТВЕНИТЕ ИГРИ. Инфо:
---------------------------------------------

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА УМСТВЕНИТЕ ИГРИ

От 22.09.2011 г. (четвъртък) до 25.09.2011 г. (неделя) в IV корпус на Технически университет – София, филиал Пловдив се провежда Национален фестивал на умствените игри по 4 спорта – бекгемън (спортна табла), ГО, спортен белот и шахмат с организатори Технически университет – София, филиал Пловдив и Шахматен клуб „СПАРТАК” – Пд.
22.09.2011 г.

БЕКГЕМЪН: ЗАПИСВАНЕ – от 09:30 ч. до 09:45 ч.; ОТКРИВАНЕ – 10:00 ч.; ЗАКРИВАНЕ – около 12:00 ч.; СИСТЕМА НА ИГРА – Швейцарска в 7 кръга, като всеки играе 7 игри на „чиста табла” срещу 7 противника; ПАРИЧЕН ФОНД – общо класиране: 50 лв. (I място), 30 лв. (II място), 20 лв. (III място) и класиране за ученици и студенти: 20 лв. (I място), 15 лв. (II място), 10 лв. (III място), като фондът е в сила при поне 12 участника; ПРАВОУЧАСТИЕ – всеки, независимо от възрастта му, подал заявка в срок и внесъл до 09:45 ч. сума от 5 лв. (за работещи или учещи във висши училища), 10 лв. (за картотекирани по някой вид спорт в ШК „СПАРТАК” – Пд), 15 лв. (за останалите състезатели).

ГО: ЗАПИСВАНЕ – от 09:30 ч. до 09:45 ч.; ОТКРИВАНЕ – 10:00 ч.; ЗАКРИВАНЕ – около 12:00 ч.; СИСТЕМА НА ИГРА – Швейцарска в 4 кръга, като всеки играе 4 игри на ГО срещу 4 противника; ПАРИЧЕН ФОНД – общо класиране: 50 лв. (I място), 30 лв. (II място), 20 лв. (III място) и класиране за ученици и студенти: 20 лв. (I място), 15 лв. (II място), 10 лв. (III място), като фондът е в сила при поне 12 участника; ПРАВОУЧАСТИЕ – всеки, независимо от възрастта му, подал заявка в срок и внесъл до 09:45 ч. сума от 5 лв. (за работещи или учещи във висши училища), 10 лв. (за картотекирани по някой вид спорт в ШК „СПАРТАК” – Пд), 15 лв. (за останалите състезатели); ВАЖНО – състезателят с белите обезпечава игрален комплект (дъска и пулове).

СПОРТЕН БЕЛОТ (двойков): ЗАПИСВАНЕ – 09:30 ч./12:30 ч.; ОТКРИВАНЕ – 13:00 ч.; ЗАКРИВАНЕ – около 20:00 ч.; СИСТЕМА НА ИГРА – Швейцарска в 7 кръга, като всеки играе 7 игри по 20 дона срещу 7 противника; ПАРИЧЕН ФОНД (на двойка) – общо класиране: 200 лв. (I място), 100 лв. (II място), 50 лв. (III място) и класиране за ученици и студенти: 50 лв. (I място), 30 лв. (II място), 20 лв. (III място); ПРАВОУЧАСТИЕ – всеки, независимо от възрастта му, подал заявка в срок и внесъл до 12:30 ч. сума от 5 лв. (за работещи или учещи във висши училища), 10 лв. (за картотекирани по някой вид спорт в ШК „СПАРТАК” – Пд), 15 лв. (за останалите състезатели); ВАЖНО – прилага се Правилникът на спортния белот на ШК „СПАРТАК” (раздава се безплатно на всяка записала се двойка).

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: ЗАЯВКИ (с име, рождена дата, град и висше училище) – в срок до 13:00 ч. на 20.09.2011 г. (вторник) на имейл paulinakirova90@gmail.com или GSM 0896-877067 – Паулина Кирова (за работещи или учещи във висши училища), както и на имейл atakurt@abv.bg или GSM 0899-203468 – Атанас Куртенков (за незаети във висшите училища), а заявилите по-късно нестуденти внасят допълнителна вноска от 5 лв.; ВАЛИДНОСТ – състезанията важат за покриване на рейтинг, разряди и звания, както и за участие в националните ранглисти по бекгемън, ГО и спортен белот; ПРОМОЦИОНАЛЕН ВХОД – участващият в две или три състезания на 22.09.2011 г. внася общо 7 лв. (за работещи или учещи във висши училища), 15 лв. (за картотекирани по някой вид спорт в ШК „СПАРТАК” – Пд), 25 лв. (за останалите състезатели);
Президент на ШК "Спартак" - Пловдив - viewtopic.php?f=41&t=921 . Гений и единствен официален представител на опозицията в българския шахмат! Родният шахмат не се ръководи правилно и затова върви надолу вече девета поредна година. РАЗРЕШАВАМ ВИ ДА ГОВОРИТЕ ЗА МЕН ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАТЕ, ДОКАТО АЗ МОГА ДА ПРАВЯ ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ!
User avatar
atakurt
Цар
 
Posts: 914
Joined: Tue Mar 18, 2008 12:43 pm
Location: София

Re: СПАРТАК

Postby atakurt on Sun Sep 25, 2011 8:30 pm

Фестивалът премина ФАНТАСТИЧНО!!
БЛЕСТЯЩО!!!
НЕПОСТИЖИМО!!!
.....................................
Надминахме даже себе си - нещо, което всеки считаше за невъзможно.
Защото съм субективен, нека някой от участниците разкаже подробности.
Накратко - широко отразяване в масмедиите с обширни репортажи в няколко пловдивски телевизии, раздадени 25 награди само в шахматния турнир, рекорден паричен фонд в историята на България за любителски турнир (съгласно скалата на ФИДЕ), тясно сътрудничество със студентските съвети в Пловдив и с могъщи организации на всякакво ниво, много участници от други градове, 4 дена празник на мисълта в центъра на Пловдив ...
Президент на ШК "Спартак" - Пловдив - viewtopic.php?f=41&t=921 . Гений и единствен официален представител на опозицията в българския шахмат! Родният шахмат не се ръководи правилно и затова върви надолу вече девета поредна година. РАЗРЕШАВАМ ВИ ДА ГОВОРИТЕ ЗА МЕН ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАТЕ, ДОКАТО АЗ МОГА ДА ПРАВЯ ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ!
User avatar
atakurt
Цар
 
Posts: 914
Joined: Tue Mar 18, 2008 12:43 pm
Location: София

Re: СПАРТАК

Postby argentique on Tue Sep 27, 2011 9:05 pm

Няма да употребявам суперлативи и да използвам горния регистър, само ще споделя моите субективни впечатления от турнира по белот, на който участвах.
На първо място - поздравления към организаторите за удобното и достъпно помещение в центъра, за осигурените консумативи (имаше дори специално напечатани бланки за запис на резултатите), за добре обмисления регламент (игри от по 20 раздавания, а не до определена бройка, което доведе до максимално възможна равнопоставеност между участниците - както игрова, така и времева) и за положените усилия от тяхна страна да няма недоволни.
Тези усилия се разпростряха дотам, че поради нечетирикратния брой записали се съдията бе принуден да се жертва и да съвместява задълженията си с тези на играч, за да няма разочаровани участници, което доведе до леко пропукване в дисциплината, но в крайна сметка никой не е очаквал гробна тишина при игра на карти.
И въпреки че обикновено не си пестя критиката, конкретно за тази проява не намирам повод да я ползвам.
Замисълът е добър и не бих се поколебала да участвам отново – а предимствата за мен са по-големият брой играчи в сравнение с махленско турнирче, самите играчи, които са с IQ и възпитание над средното, и не на последно място – удоволствието да играеш с и понякога да побеждаваш „баш майсторите“ в областта. :mrgreen:
User avatar
argentique
Пешка
 
Posts: 6
Joined: Fri Dec 17, 2010 11:57 am

PreviousNext

Return to Шахматни центрове в България

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest